Župa upevňuje partnerstvo s Nadáciou Cvernovka

847
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px||0px|||“][et_pb_row custom_padding=“0px||0px|||“ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_text _builder_version=“3.23.3″]

Na júnovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK poslanci jednohlasne schválili uznesenie, ktorým sa upravili podmienky nájomnej zmluvy medzi BSK a Nadáciou Cvernovka. Vďaka zmenám v započítavaní investícií sa Nadácii Cvernovka podporila činnosť a možnosť do investovania tých častí budov a internátu, ktoré sú pre ich činnosť prioritné.

 

Nadácia Cvernovka má budovu SOŠCH a príslušného internátu na Račianskej ulici, ktorých vlastníkom je BSK, v dlhodobom prenájme. Aj keď si mnohí myslia, že Cvernovka tieto nehnuteľnosti dostala od župy zadarmo, opak je pravdou. V nájomnej zmluve sú zakotvené prísne podmienky nájmu. Jednou z tých najzásadnejších je povinnosť preinvestovať konkrétny objem peňazí do rekonštrukcie nehnuteľností, pričom investované peniaze si potom Nadácia môže odrátať od výšky nájmu. Pravdepodobne preto vzniká zdanie, že Nadácia Cvernovka disponuje touto budovou zadarmo,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Zmluva ukladá nájomcovi (Nadácii Cvernovka) povinnosť vynaložiť vlastné finančné prostriedky na predmet nájmu (budova školy, k nej prináležiace pozemky, súčasti, príslušenstvo a ostatné stavby postavené na prináležiacich pozemkoch) vo výške 740 000 eur a potom povinnosť vynaložiť vlastné finančné prostriedky získané z iných zdrojov ako zo zdrojov BSK v minimálnej výške 1 450 000 eur na predmet nájmu (budova internátu, k nemu prináležiace pozemky, súčasti, príslušenstvo a ostatné stavby postavené na prináležiacich pozemkoch), pričom investície, vopred odsúhlasené zo strany BSK, ktoré sú technickým zhodnotením budovy.

Komplex bývalej chemickej strednej školy je tvorený niekoľkými budovami a môžeme ho rozdeliť na dva väčšie celky, kde prvému dominuje objekt školy a druhému objekt internátu. Keďže bola budova školy po niekoľkých rokoch chátrania neobývateľná, nato, aby sa do nej jednotlivé subjekty tvoriace „cvernovkársky“ ekosystém mohli nasťahovať, potrebovali „kreatívci“ niekde prečkať rok, počas ktorého by školu dali do poriadku. Útočiskom sa pre nich stal internát, ktorý Nadácia pôvodne dostala do nájmu na dobu jedného roka. Keďže však neskôr Nadácia Cvernovka predložila aj zmysluplný projekt využitia budovy internátu, Zastupiteľstvo BSK schválilo dlhodobý prenájom aj tejto časti komplexu.

Zmena, ktorá nastala je, že sa obe budovy – budova školy a aj internátu, stávajú súčasťou jedného komplexu v zmysle preinvestovaných investícií. Dôsledkom je tak možnosť „krížového“ započítavania investícií. V praxi to znamená, že sa investície nepočítajú separátne, ale pre obe budovy spolu. Aj keď zostáva zachovaná povinnosť preinvestovať do jednotlivých budov finančné prostriedky v konkrétnej výške, v prípade, že investície do niektorej zo spomínaných budov presiahnu požadovanú sumu pre dané obdobie, môže si ich Nadácia Cvernovka uplatniť pri odpočte z nájmu druhej budovy. Vďaka tomu, že Nadácia už prekročila povinnú investíciu do budovy školy, vytvorila si priestor na započítanie tejto investície do nájmu internátu. Túto korekciu zmluvného vzťahu možno interpretovať ako ústretový krok pri podpore nezriaďovanej kultúre, kde práve Nadácia Cvernovka je jej dôležitým predstaviteľom a partnerom župy. Zároveň však ide aj o snahu premietnuť realitu života do ustanovení, ktoré definujú nájomný vzťah.

V prvom rade by sme prijatie tohto uznesenia mali vnímať ako upevnenie partnerstva medzi BSK a Nadáciou Cvernovka. Spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami, ktorých ideová autonómia však musí vždy zostať zachovaná, a verejnou správou sa na poli kultúry ukazuje ako absolútne nevyhnutná a mimoriadne prínosná. Je preto dôležité ju neustále rozvíjať. Vzťah medzi BSK a Nadáciou Cvernovka je dôkazom, že konštruktívny dialóg medzi nezriaďovaným sektorom a verejnou správou ústiaci do konkrétnych opatrení môže prinášať výhody všetkým obyvateľom územia,“ dodal na záver bratislavský župan Juraj Droba.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]