Župan Juraj Droba rokoval s krajinským radcom Dolného Rakúska. Symbolicky na Cyklomoste slobody.

1721

Bratislavský župan Juraj Droba sa dnes stretol Martinom Eichtingerom, krajinským radcom Dolného Rakúska. Symbolické podanie si rúk na Cyklomoste slobody, na štátnej hranici, priamo nad riekou Morava, je gesto vyjadrujúce spoluprácu a partnerstvo medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Dolným Rakúskom.

„Po vyše tridsiatich rokoch od pádu Železnej opony nás opatrenia proti koronavírusu prinútili zatvoriť hranice medzi Slovenskom a Rakúskom. Táto tvrdá skúsenosť nám pripomína, že slobodný pohyb a otvorené hranice nie sú samozrejmosťou. O to viac si uvedomujeme, aká dôležitá je cezhraničná spolupráca. Aj preto chceme s Dolným Rakúskom ešte užšie spolupracovať. Naším cieľom je zosieťovať čo najviac slovenských občanov, športových klubov a hasičských útvarov s ich rakúskymi susedmi. Vítam preto Európsku iniciatívu k zosieťovaniu miest a celých regiónov. Pre Slovensko je táto iniciatíva veľmi dôležitá a aj vďaka nej budeme ešte viac posilňovať európske spoločenstvo. Aktuálna podpora EÚ je šancou pre budúcnosť nás všetkých,“ uviedol župan Juraj Droba.

Dolnorakúsky krajinský radca Martin Eichtinger zdôraznil, že prostredníctvom iniciatívy „Európa pre občianky a občanov“ má byť podporená kultúrna výmena, vzájomné pochopenie a klíma vzájomného rešpektu a solidarity. „Vďaka tomuto programu majú dolnorakúske obce jedinečnú možnosť vybudovať dlhodobé vzťahy s inými obcami na medzinárodnej úrovni, silnejšie sa zosieťovať a navzájom sa od seba učiť,“ dodal Eichtinger.

Niektoré obce a mestá už túto výmenu uskutočňujú a ďalšie plánujú túto šancu využiť v blízkej budúcnosti. Bratislavský kraj v duchu princípu Európskej únie „zjednotení v rozmanitosti“ víta iniciatívu, ktorej ambíciou je podpora a rozvoj kultúrnej výmeny, vzájomného pochopenia, ako aj  budovania rešpektu a solidarity. Mestá a obce môžu získať financovanie až do 150 tisíc EUR na zlučovanie do spoločných cezhraničných sieti. Projekty je možné predkladať do 1. septembra a zamerané budú na budovanie už spomenutých partnerských komunít ma úrovni občanov, klubov, ale napríklad aj hasičských zborov.

Foto: BSK / Jana Šantavá, Michal Feik