Župan Juraj Droba v diskusii s eurokomisárkou pre zdravotníctvo o potrebe vakcinácie

368

Dňa 18. marca 2021 sa predseda BSK Juraj Droba zúčastnil plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov. V diskusii s eurokomisárkou pre zdravotníctvo a potravinovú bezpečnosť, Stellou Kyriakides, župan apeloval na urýchlenie vakcinácie v Európskej únii. Zároveň vyzdvihol kľúčovú úlohu samospráv v boji s COVID-19 zavádzaním preventívnych opatrení a aktuálne aj očkovaním svojich obyvateľov.

Predseda Juraj Droba zdôraznil, že pokiaľ máme opäť otvoriť naše ekonomiky a umožniť ľuďom vrátiť sa k životu aký poznali pred pandémiou, očkovanie je najsľubnejšou cestou, ktorou sa treba vydať. Kraj sa preto aktívne zapája do vakcinačnej kampane a pomáha štátu so zabezpečením očkovania čo najväčšieho počtu občanov. „Napriek tomu, že vakcinácia je kompetenciou štátu, Bratislavský samosprávny kraj začiatkom marca zahájil úspešné pilotné očkovanie. Počas minulého víkendu sme na vlastné náklady otvorili najväčšie veľkokapacitné očkovacie centrum na Slovensku, ktoré nám umožňuje podať vakcínu až 2 500 občanom kraja denne“, priblížil bratislavský župan.

Najväčšou prekážkou v súčasnosti je podľa predsedu na jednej strane nedostatok vakcín a na druhej nevôľa obyvateľstva nechať sa zaočkovať spätá s dezinformačnou kampaňou. Preto vyzval eurokomisárku Kyriakides aby Európska komisia zabezpečila dodržiavanie zmlúv s farmaceutickými spoločnosťami za účelom včasnej dodávky vakcín pre členské štáty. Zároveň upozornil, že Slovensko, podobne ako ďalšie krajiny, čelí šíreniu dezinformácií ohľadom očkovania. V danej súvislosti apeloval na osvetu obyvateľstva založenú na overených informáciách poskytnutých Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). 

Eurokomisárka pre zdravotníctvo ocenila snahu európskych regiónov podieľať sa na očkovaní obyvateľstva. Vyzdvihla predovšetkým potrebu samospráv pri šírení osvety, keďže práve mestá a kraje majú najbližšie k občanom. „Orgány miestnej správy zastávajú dôležitú úlohu pri boji s „fake news“ šíriacimi nepodložené informácie odrádzajúce ľudí od očkovania a ohrozujúce budovanie kolektívnej imunity“, zdôraznila eurokomisárka. Zároveň ubezpečila členov Európskeho výboru regiónov, že Európska komisia urobí všetko čo je v jej silách aby zabezpečila vopred dohodnuté dodávky vakcín pre členské štáty a predstavila európsku stratégiu, ktorá umožní zaočkovaným občanom EÚ pohybovať sa v rámci spoločného priestoru.