Župné Divadlo Aréna bude najmodernejšie na Slovensku. Rekonštrukčné práce sa presunuli do interiéru

1482
Divadlo Aréna máj 2023

Vyše desať miliónová investícia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) naberá reálne kontúry. Komplexná rekonštrukcia župného Divadla Aréna na petržalskom Tyršovom nábreží pokračuje. Podstatná časť prác je už hotová a v súčasnosti sa pracuje prevažne vo vnútorných priestoroch.

„Ide o najväčší investičný projekt župy v oblasti kultúry. Nielen že zrenovujeme národnú kultúrnu pamiatku, ale do vnútra nainštalujeme modernú divadelnú techniku. Z  divadla chceme vytvoriť dominantu Tyršovho nábrežia, ktorého areál oživíme a otvoríme ho aj mimo času vyčleneného na predstavenia,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Momentálne sa realizujú dokončovacie práce ako omietky, maľovky, realizujú sa obklady a dlažby, protipožiarne nátery, osádzajú sa sklenené zábradlia. Rovnako sa kompletizuje zdravotechnika, sprchové kúty, toalety, umývadlá. Súčasne sa robia vonkajšie rozvody pre verejné osvetlenie, zásuvkové exteriérové systémy či rekonštrukcia spevnených plôch. Následne sa bude kompletizovať elektroinštalácia, svietidlá, vypínače, kamerový systém, wi-fi, rôzne senzory a slaboprúdové zabezpečenie stavby. V záverečnej fáze sa osadí javisková technológia spolu so svetelnou, zvukovou a premietacou technikou.

„Na rekonštrukciu sa pozeráme komplexne. Okrem divadelného zážitku tu bude veľmi pekná kaviareň s terasou a výhľadom na panorámu starej Bratislavy. Chceme, aby sem ľudia nielen prišli, ale aj strávili tu nejaký čas. Bude tu čitáreň, workshopy, dielne, diskusie, experimentálna scéna. Chceme pritiahnuť mladých tvorcov i divákov. Zároveň úpravou exteriéru rozširujeme priestor divadla. V letnej sezóne sa divadlo otvorí pre site specific projekty ako sú letná scéna, vysunuté javisko s hľadiskom, menšie šapitó, nový cirkus, hudobné večery či popoludnia,“ opísala zámer Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry BSK.

Variabilita budovy, ale i celého priestoru je veľká, čo prináša veľkú pridanú hodnotu oproti iným divadelným budovám. Hľadisko Divadla Aréna bude teleskopické, zasúvateľné, s rôznym výškovým rozptylom. Vďaka tomu tu vedia byť aj iné typy podujatí ako klasické „kukátkové“ predstavenia.

Najmodernejšie svetelné a zvukové technológie zabezpečia kvalitatívne iný rozmer inscenácií. Nad javiskom pribudnú ťahy, ktoré divadlo predtým nemalo. To prinesie ďalšie možnosti obohatenia a rozšírenia obsahovej stránky. Činohra a dramaturgia občianskeho cyklu, typické pre župné divadlo Aréna, zostanú zachované. Multižánrovosť priestoru ale dáva možnosť vrátiť sa aj k formátom ako sú prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, hudobné podujatia či experimentálna tvorba.

„Veľa našich skvelých hercov začínalo práve v Divadle Aréna, ktoré dalo priestor celej veľkej generácii divadelníkov. To ponecháme. Chceme tiež, aby Aréna bola liahňou talentu a rovnako dávala aj mladým ľuďom priestor na autorskú dramaturgiu a prinášanie nových tém. Takých, ktoré ešte neboli spracované,“ uzavrela Svetlana Waradzinová.

Pozrite si video:

Foto a video: Monika Kováčová, Michal Feik / BSK