Župní študenti majú veľké ciele

957

Bratislavský samosprávny kraj má 152 talentovaných a úspešných študentov, ktorí absolvovali medzinárodný vzdelávací program a získali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu. Patria k viac ako tisícke študentov z celého Slovenska, ktorí si v tomto roku preberajú ocenenie. Cenu a certifikát si prebrali na bratislavskej slávnostnej ceremónii v Starej tržnici spolu s mladými ľuďmi z Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.

„Župa program od začiatku podporuje, nakoľko vzdelanie je jedno z najcennejších vecí, ktoré môžeme získať. Mladí ľudia sa vďaka nemu môžu rozvíjať, motivovať, stanovovať si ciele, jednoducho prekonávať samých seba. Už aj tým, že musia vyjsť z komfortnej zóny, robiť niečo naviac. Práve takto si osvojujú a získavajú skúsenosti, ktoré im pomôžu prekonávať životné výzvy. Teší ma, že máme toľko mladých talentovaných ľudí na školách, v kraji a na Slovenku,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Medzi prvými župnými školami, ktoré sa do programu zapojili, bola Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží v Bratislave a Gymnázium v Malackách. Od roku 2014 sa záujem absolvovať program rozrástol a v aktuálnom ročníku úspešne absolvovali program študenti zo 17 župných škôl z celkového počtu 24 zapojených škôl. Z malackého Gymnázia ho absolvovalo päť študentov, z Obchodnej akadémie na Nevädzovej v Bratislave štyria, zo Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreži v Bratislave sedem, Gymnázia Jána Papánka v Bratislave 12. Program úspešne zvládli aj deviati študenti Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej v Bratislave, štyria zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave, desiati z Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave, siedmi z pezinského Gymnázia, dvaja z Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave, štyria z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave, piati zo Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. Medzi úspešných absolventov sa zaradilo aj 12 študentov z modranského Gymnázia K. Štúra, 14 zo seneckého Gymnázia Antona Bernoláka, 11 z bratislavského Gymnázia Ladislava Novomeského, 14 zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre a osem zo Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave. Najviac študentov tento rok absolvovalo a uspelo vo vzdelávacom programe z bratislavskej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia, a to 24.

Mladí ľudia museli počas trvania vzdelávacieho programu vytrvalo pracovať aspoň šesť mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Museli si zvoliť aktivity a aspoň hodinu týždenne sa do nich zapojiť a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu. Program je možné realizovať na bronzovej, striebornej a zlatej úrovni. Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti – od 6 do 18 mesiacov.

Podľa prieskumu medzi slovenskými absolventmi je prínosom programu rozvíjanie vytrvalosti a získanie sebaistoty. Až 94 percent zapojených sa vďaka DofE  začalo angažovať v dobrovoľníckych aktivitách, 74 percent z nich tento program motivoval k rozvoju talentu a viac ako polovica potvrdila, že športovala viac ako predtým.