Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD

1053
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_row _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_text _builder_version=“3.23.3″]

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch 19. 05. – 01. 06. 2019 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci medzinárodného programu ERASMUS+.

Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“ je neustálym zvyšovaním kvality praktickej prípravy našich žiakov zlepšovať ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Našim cieľom je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania budú schopní splniť požiadavky doby a vyhovovať akýmkoľvek výzvam na trhu práce.

Do projektu sme zapojili 16 žiakov III. ročníka, ktorých sme vyberali podľa zverejnených kritérií. Najdôležitejším bol dosahovaný študijný priemer v predošlých ročníkoch, nízka absencia na vyučovaní, preukázaný vzťah k odboru a zapojenie sa do triednych a ročníkových aktivít a súťaží. Žiaci napísali motivačný list, v ktorom sa vyjadrili, prečo sa chcú na stáži zúčastniť, aké vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie chcú získať. Stáž v ČR je pre žiakov III. ročníka náhradou tzv. povinnej odbornej praxe.

Osem žiakov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy bude dva týždne pracovať vo firme ČSAD Logistik, s. r. o. a  OL TRANS CZ, s. r. o. v Olomouci. Skupina ôsmich žiakov zložená zo žiakov študijných odborov 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách bude pracovať v autoservisoch Autodum Vrána, s. r. o. a autochodura, s. r. o. v Havířove.

Koordinátorka projektu: Ing. Lýdia Haliaková

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]