Keramické trhy v Pezinku prinesú novinky aj pokus o rekord! Víkend 14.-16. júna 2024

4881

Najstaršie a najväčšie keramické trhy v Malokarpatsku tento rok oslavujú 20. výročie. Od roku 2003, kedy sa po prvý krát stretol organizačný tím sa trhy konali každoročne pri príležitostí osláv udelenia kráľovských výsad mestu Pezinok. Na aktuálny ročník sa prihlásilo rekordných 170 keramikárov z celej Európy, ktorí budú predávať v nasledovných časoch:

· piatok, 14. júna od 10:00 do 21:00
· sobota, 15. júna od 9:00 do 21:00
· nedeľa, 16. júna od 9:00 do 16:00

Stánky s keramikármi a hlavný program bude priamo v centre mesta na Radničnom námestí a priľahlej ulici M.R. Štefánika. Nebude chýbať súťažná výstava keramických výrobkov, tentoraz na tému „Anjel.“ Na hlavnej tribúne budú počas troch dní koncerty, divadlo pre deti, vystúpenia žiakov zo ZUŠ Eugena Suchoňa, v interaktívnom sprievodnom programe sú pripravené detské keramické dielničky, točenie na hrnčiarskom kruhu, či pálenie keramiky v exteriérovej peci priamo na ulici.

Novinky a pokus o rekord Keramika Horálek bude na trhoch predvádzať modelovanie z ruky. Keramikári Viglaš, Liška, Országh vytočia na kruhu nadrozmerný metrový džbán, ktorý po výpale osadia pred Malokarpatským múzeom na pripomienku jubilejného 20. ročníka trhov. Návštevníci keramických trhov vytvoria „živú reťaz“ a pokúsia sa o rekord – najväčší prípitok vínom v keramickom pohári na Slovensku! „Príďte si s nami pripiť na 20. výročie podujatia na Radničné námestie, v sobotu 15. júna o 16:00 hod. Stačí vám keramický pohárik a my vám do neho nalejeme skvelé domáce vínko po registrácii pri tribúne. Pohárik si môžete kúpiť priamo na trhoch. Pridajte sa, vytvoríme spoločne živú reťaz a najväčší hromadný prípitok,“ pozýva riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala. „Ďalšou novinkou keramických trhov bude povinnosť predajcov gastra používať len biologicky rozložiteľný riad. Zároveň sa rozšíri počet keramikárov s platobnými terminálmi, aby mali návštevníci väčší komfort pri nakupovaní. Platiť sa bude dať samozrejme aj hotovosťou,“ uzavrel Hrubala.

Výstava o 20 ročnej histórii trhov

Súčasťou jubilejného 20. ročníka Keramických trhov Pezinok je výstava ,,Na počiatku bola hlina,“ ktorá mapuje 20 ročnú históriu tohto medzinárodného podujatia a prezentuje súčasnú keramickú tvorbu umelcov zo Slovenska a Českej republiky. Rôznorodosť vystavených predmetov je dôkazom kreativity umelcov, ktorí tvoria diela vždy na inú súťažnú tému viažucu sa na aktuálny ročník. „Za pozornosť stoja aj ,,rekordné“ predmety z Keramických trhov – špásovný džbán, džbán zvaný sova či obrovská bábovnica. Nechýbajú ani jedinečné spomienkové predmety v podobe plakiet, ktoré dostávajú všetci zúčastnení keramikári,“ hovorí kurátorka výstavy Hana Sedláčková.