50. výročie založenia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská

2430

Dňa 19. septembra 2019 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo priateľské posedenie pri príležitosti 50. výročia založenia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a,  Bratislava, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia BSK – Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., podpredseda BSK, Ing. Patrícia Mešťan, MA, riaditeľka úradu BSK, PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK ako aj riaditelia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých pripravili krátky kultúrny program a riaditeľka zariadenia JUDr. Eleonóra Velčíková ocenila dlhoročnú prácu piatich zamestnancov zariadenia.