Aj dejepis môže deti baviť. Workshopy v Slovenskej ľudovej majolike v Modre

602
Foto: Lucia Mandincová
Foto: Lucia Mandincová

V Slovenskej ľudovej majolike v Modre sa podarilo v spolupráci so Slovenským domom Centrope a s podporu mesta Modry a Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovať zážitkový workshop na tému “hlaholika”.

Hlaholiku vymysleli byzantskí učenci Konštantín a Metod a priniesli ju na Veľkú Moravu. Písmo používali na zapisovanie rôznych listín a dokumentov a v neposlednom rade aj písanie kníh, ktoré predstavovali najväčší zdroj múdrosti a vzdelania tých čias.

Možnosť zoznámiť sa s hlaholikou dostali v júni študenti modranských základných a stredných škôl v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Pod odborným vedením si vymodelovali písmená v hlaholike tak, aby nimi vedeli napísať svoje mená. Pritom počúvali výklad z dejepisu z obdobia Veľkej Moravy a prostredníctvom virtuálnej reality si mohli pozrieť projekciu hradiska Neštich a starodávneho kostolíka v Kopčanoch.

Táto a iné aktivity majú pomôcť priblížiť širokej verejnosti odkaz vierozvestcov a sú pozvánkou na Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa tiahne aj Bratislavským samosprávnym krajom.

Zdroj: Tatiana Mikušová riaditeľka Slovenského Domu Centrope