Aj takto by mohla vyzerať nová budova bývalej AB kozmetiky

1666

Mestská časť Rača absolvovala stretnutie so spoločnosťou Unimed Pharma, ktorá aktuálne pripravuje všetky potrebné dokumenty potrebné na začatie stavebného konania – kompletnej rekonštrukcie hál bývalej AB kozmetiky. Mestskej časti poskytli aj vizualizácie ich projektu na zverejnenie a informovanie verejnosti.

Taktiež si uvedomujú zlú situáciu v danom areáli a preto tam zabezpečili pravidelné obhliadky SBS do začatia stavebných prác.

So spoločnosťou rokovali aj o možnosti vyčlenenia úzkeho pozemku medzi YIT Reading a ich pozemku za účelom vybudovania prístupového chodníka od zastávky električiek k obytnému súboru Malé Krasňany. K tomuto návrhu sa postavili kladne.

Zdroj: Michal Drotován