Ak svieti slnko na Hromnice, bude hojnosť žita a pšenice. Pohľad do ľudovej tradície a pranostík

718

Je to jeden z najstarších sviatkov, ktorý sa slávil ešte pred príchodom kresťanstva, pričom jeho pôvod siaha až do staroveku. Jeho podobu postupne formovali antické očistné rituály, staroslovanské oslavy boha Perúna aj židovsko-kresťanské zvyky.

Už Kelti v staroveku slávili v období medzi zimným slnovratom a jarnou rovnodennosťou Imbolc, pričom tento keltský sviatok možno stotožniť s Hromnicami. „Je to jeden z pravdepodobných zdrojov súčasných Hromníc. Spája ich prechod zo zimy do jari, symbolika znovuzrodeného slnka, rodenie jahniat či očistné rituály,“ povedal Lukáš Šutor z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Na Slovensku sa so sviatkom Hromníc spájali rôzne ľudové zvyky. Bol to napríklad aj deň zákazov vykonávania určitých prác, ako rúbanie stromov, pranie na potoku či šitie, ktoré podľa viery v mágiu podobnosti privolávali na ich vykonávateľov silu hromu. V súvislosti so sviatkom stretávania zimy a leta sa vykonávali zvyky zamerané na rast ľanu a konope. Gazdiné počas dňa varili dlhé rezance alebo šúľance – rovnako dlhé mali narásť aj konope a ľan.

Táto udalosť má v ľudovej tradícii hlboký význam a je spojená s mnohými prísloviami, porekadlami a pranostíkami, ktoré odzrkadľujú nielen nádej na koniec zimy, ale aj predpovedajúc budúce úrody. Mnohé pranostiky, ktoré sa k nim viažu, majú pôvod v ľudovej mýtológii a tradičných poľnohospodárskych praktikách.

 1. „Hromnice – o hodinu více.“
  • Toto príslovie naznačuje, že po Hromniciach sa svetlo začína predlžovať, čo sľubuje príchod jari.
 2. „Hromnice – zimy polovice.“
  • Výrok nám hovorí, že po tomto dni môžeme očakávať postupné otepľovanie a krátenie zimy.
 3. „Prešli Hromnice – koniec sanice.“
  • Sanice, symbol zimného obdobia, by mali byť po Hromniciach minulosťou, čo svedčí o predchádzajúcich mesiacoch chladného počasia.
 4. „Na Hromnice zadúva ulice.“
  • Toto porekadlo odkazuje na zvýšenú veternosť a môže nám napovedať, že počasie sa mení.
 5. „Ak svieti slnko na Hromnice, bude hojnosť žita a pšenice.“
  • Slnko v tento deň sa vníma ako dobrý predzvesť pre úrodu a bohatstvo na poli.

Hromnice, tieto pradávne pranostiky nám vlastne ponúkajú pohľad do minulosti a ukazujú nám nádej na zmenu v blízkej budúcnosti. Sú to ľudové múdrosti, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu a majú v sebe zrno múdrosti závislej od prírody.

A tak Hromnice môžeme považovať za príležitosť reflektovať nielen na koniec zimy, ale aj na spojenie s prírodou a odvíjanie sa od nej. Je to čas, kedy môžeme vnímať nádej na začiatok nového obdobia, obdobia jari, ktorá prináša so sebou nový život a novú úrodu.