Ako narábať s komunálnym odpadom, keď ste v karanténe?

1981

Keďže mnoho ľudí sa momentálne nachádza v povinnej domácej 14 dennej karanténe, prišlo na otázku ako majú postupovať pri nakladaní s komunálnym odpadom. Mesto Bratislava preto požiadalo hlavného hygienika SR o stanovisko, vzhľadom nato, že súčasná platná právna úprava neupravuje spôsob, ako nakladať s odpadmi počas mimoriadnej situácie so šíriacim sa novým koronavírusom.

Kým mesto dostane oficiálne vyjadrenie, žiada ľudí v karanténe a ľudí čo majú podozrenie na nákazu, aby odpad vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zaviazali. Následne ho vložili do druhého vreca, a takto uložený odpad držali doma, kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín. Až potom by mali umiestniť odpad do zberných nádob.

Práve takýmto nakladaním s potencionálne infekčným odpadom môžeme zabrániť, aby s ním do kontaktu prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti OLO, ktorí zabezpečujú jeho zvoz.

Zdroj: TASR