Ako rozoznať koronavírus od chrípky?

158757

Aký je rozdiel medzi koronavírusom a chrípkou? Vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied zosumarizovali všetky známe fakty o tomto víruse.

SARS-CoV-2 vs. chrípka

 • SARS-CoV-2 je koronavírus, ktorého genetická informácia je uložená v jednej molekule RNA, ktorej variabilita zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná.
 • Vírusy chrípky patria do čeľade ortomyxovírusov a majú genetickú informáciu uloženú v ôsmich molekulách RNA, ktorých genetická zámena pri koinfekciách a vysoká mutačná schopnosť spôsobujú ich vysokú variabilitu.
 • Ochorenia COVID-19 a chrípka majú podobné symptómy.
 • Chrípka má sezónny charakter, čo pravdepodobne neplatí pre COVID-19.
 • Vírusy spôsobujúce COVID-19 a chrípkové ochorenia sa prenášajú podobným spôsobom.
 • Ročne je na celom svete evidovaných okolo jednej miliardy prípadov chrípky, z toho 300- až 650-tisíc smrteľných.
 • V oboch prípadoch je ťažký priebeh ochorenia asociovaný s oslabenou imunitou a/alebo pridruženými chorobami, v prípade COVID-19 je ťažký priebeh pozorovaný najmä u starších ľudí.
 • Z hľadiska podielu smrteľných prípadov sa COVID-19 javí byť aspoň 10-krát nebezpečnejší ako bežná sezónna chrípka.
 • Voči obom infekciám sú účinné podobné preventívne hygienické a karanténne opatrenia. Je dôležité ich dodržiavať.

Aktuálne informácie o SARS-CoV-2

 • Koronavírus SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu) vyvoláva ochorenie COVID-19 (Coronavirus disease 2019).
 • Patrí do skupiny b-koronavírusov, ktoré sú bežne rozšírené v ľudskej populácii a spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, tráviaceho traktu, pečene a nervového systému.
 • SARS-CoV-2 je v poradí siedmym identifikovaným koronavírusom, ktorý infikuje človeka.
 • Obsahuje RNA genóm a vykazuje 70 % genetickú podobnosť so SARS-CoV-1 vírusom, ktorý bol príčinou epidémie v roku 2002.
 • Genetická informácia SARS-CoV-2 je na 96 % identická s genetickou informáciou koronavírusov netopierov, ktoré sa považujú za pôvodný zdroj infekcie, pričom infekcia sa pravdepodobne preniesla na človeka prostredníctvom iných drobných cicavcov, ktoré sú v Číne predávané na trhoch so živými zvieratami.
 • Na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľko dní, ale dezinfekcia bežnými prostriedkami na báze peroxidu alebo alkoholu účinne odstráni vírus do 1 minúty.
 • SARS-CoV-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka pomocou aerosolových kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a tiež aj kontaminovanými rukami.
 • Riziko prenosu je úmerné intenzite symptómov infikovanej osoby a dá sa znížiť dodržiavaním osobného odstupu so vzdialenosťou viac ako 1 meter.
 • Zdrojom infekcie môžu byť aj infikované osoby bez príznakov.
 • Podľa dostupných údajov je priemerná inkubačná doba vírusu do nástupu symptómov 6,4 dňa, s rozsahom prevažne od 2,1 do 11,1 dňa a s maximom 14 dní.
 • Najčastejšie bežné prejavy ochorenia sú horúčka (takmer vždy), kašeľ, slabosť a únava.
 • Najčastejšie komplikácie vedúce k vážnym prejavom ochorenia sú akútny respiračný syndróm (dýchavičnosť), zápal a zlyhávanie pľúc, septický šok, poškodenia obličiek, poškodenia srdca, sekundárne bakteriálne a plesňové infekcie i multiorgánové zlyhanie.
 • Mechanizmus vzniku závažných prejavov infekcie zatiaľ nie je úplne objasnený. Predpokladá sa, že súvisí s veľkým množstvom vírusu a zvýšenou produkciou zápalových látok v organizme.
 • 80 % prípadov infikovaných osôb má miernu formu ochorenia.
 • Zatiaľ nie je k dispozícii špecifická antivírusová terapia, testujú sa antivírusové lieky používané voči infekciám spôsobeným inými RNA vírusmi.

Najväčšie nebezpečenstvo SARS-CoV-2 spočíva v jeho rýchlom a nenápadnom šírení. Pri masívnom náraste počtu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatrenia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť, a tak získať čas na lepšie zvládnutie situácie.

Ochorenie COVID-19 a chrípku spoľahlivo rozlíši len laboratórne vyšetrenie.