Ako určiť mieru funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia

8497

Záleží nám na tom, aby sme pomohli tým, ktorí sú najviac ohrození koronavírusom. Preto sme vytvorili možnosť pre ťažko zdravotne postihnutých prihlásiť sa do zoznamu náhradníkov o očkovanie. Pri vypĺňaní formulára sa nás mnohí pýtate, ako určiť mieru funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia.

Na hodnotenie miery zdravia a stanovenie percenta miery funkčnej poruchy skúmame jednotlivé telesné, zmyslové a psychické funkcie a ich poruchy. Presne to rieši Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.