Aktualizácia: Rozdelený obvod MUDr. Ondrovičovej v Malackách

569

Nedávno sme informovali o prerozdelení obvodu pediatričky MUDr. Ondrovičovej medzi ostatné lekárky. Odbor zdravotníctva Bratislavského kraja urobil ešte jednu zmenu: Mierové námestie patrí nie MUDr. Maršálkovej, ale MUDr. Gajdárovej. 

  • Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Mlynská, V. Clementisa – MUDr. Gajdová
  • Cesta mládeže, Mierové námestie, Veľkomoravská, Vinohrádok – MUDr. Gajdárová
  • Bernolákova, Budovateľská, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, Svätoplukova, Vlastenecká – MUDr. Maršálková
  • Boreckého, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Michala Tillnera, Pri Maline, Štúrova – MUDr. Sláviková
  • Brezová, Gaštanová, Hodžova, Jelšová, Lipová – MUDr. Pirčová

Pacientom, ktorí boli u MUDr. Ondrovičovej mimo jej obvodu, odporúčame kontaktovať príslušného pediatra podľa svojho bydliska. 

Podrobné informácie o zdravotníckych zariadeniach: www.e-vuc.sk