Akú podobu bude mať Kultúrne stredisko na Žarnovickej ulici v Rači?

1084

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje podklady pre zadanie architektonickej súťaže, z ktorej vzíde nová podoba miestneho Kultúrneho strediska. Pôjde o architektonickú súťaž, ktorá vznikla ako spolupráca mestskej časti Rača a MIB.

Súčasťou prípravy zadania pre súťaž je aj dotazník, ktorý pomôže zistiť názory obyvateľov a obyvateliek z okolia. Vyplniť ho môžete do 28. marca na http://bit.ly/DotaznikZarnovicka.

Získané podnety od ľudí pomôžu ako východisko pri vyhodnocovaní spokojnosti so službami kultúrneho centra a pri príprave zadania pre súťaž. Samotné vyhlásenie súťaže je naplánované na leto tohto roka.

Budova Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici je zo začiatku osemdesiatych rokov. Dodnes tam sídlia knižnica, klub seniorov, Klub matiek, konajú sa krúžky i ďalšie aktivity. Objekt sa nachádza v pomerne husto osídlenej štvrti, čím získava prirodzený potenciál na miesto pre voľnočasové aktivity a stretnutia ľudí bývajúcich v jeho okolí.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk