Ani po troch rokoch nie je rekonštrukcia podchodu na zastávke Podvornice dokončená

1033
Východ k električkovej zastávke s výťahom a čiastočne rekonštruovaným schodiskom

Kedy budú môcť cestujúci využívať výťahy v podchode na zastávke Podvornice pri Saratove?

Cestujúci v Dúbravke ani po troch rokoch od začiatku rekonštrukcie podchodu pre peších na zastávke Podvornice pri OD Saratov nemajú k dispozícii bezbariérové prístupy k električkovým zastávkam, ktoré majú zabezpečiť novonainštalované výťahy.

Rekonštrukcia podchodu totiž stále nebola ukončená, takže výťahy ešte neboli uvedené do prevádzky. Práce v podchode začali ešte v roku 2018, no medzitým pre vzniknuté problémy prišlo k prepracovaniu projektovej dokumentácie a opätovnému výberu zhotoviteľa. Nový zhotoviteľ sa v novembri 2020 zaviazal zrealizovať rekonštrukciu do 6 mesiacov. Doteraz boli v podchode inštalované 4 nové výťahy, zrekonštruovali sa omietky v podchode, osvetlenie a čiastočne aj schodiská. V podchode pribudol aj kamerový systém, ktorý by mal byť napojený na mestskú políciu, a na vstupe od obchodného centra bolo inštalované nové zastrešenie. Viaceré detaily však stále čakajú na dokončenie.

Zúžené schodisko podchodu po výstavbe výťahu
Rekonštrukcia podchodu na zastávke Podvornice pred dokončením

V priebehu roku 2021 uzatvorila mestská organizácia Generálny investor Bratislavy, zastrešujúca rekonštrukciu podchodu, dva dodatky k zmluve so zhotoviteľom, ktorými sa nielen predĺžila doba rekonštrukcie podchodu, ale aj sa navýšila cena za rekonštrukciu. Prvým dodatkom z júna 2021 sa zvýšila cena za rekonštrukciu z 391 705 € s DPH na 456 691 € s DPH z dôvodu požiadavky naviac prác zo strany objednávateľa. Harmonogram prác bol zároveň podľa dodatku upravený z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok počas realizácie prác a oneskoreného dodania projektu organizácie dopravy. V auguste bol uzavretý Druhý dodatok, ktorým sa cena zvýšila na 478 008 € s DPH a opäť sa upravil aj harmonogram prác z dôvodu naviac prác spôsobených potrebou prekládky elektrického vedenia vysokého napätia a ďaľšimi požiadavkami objednávateľa. Ako sa uvádza v dodatku, realizáciu prekládky vedenia VN zabezpečuje správca siete a jej časovú realizáciu nevedia zmluvné strany ovplyvniť. Keďže aktualizované harmonogramy prác neboli zverejnené, aktuálny termín ukončenia rekonštrukcie podchodu nie je známy. GIB sme požiadali o vyjadrenie, ale na naše otázky nereagoval.

Kým na zastávke Podvornice sa už tri roky rekonštruuje jeden podchod, v uplynulých dvoch rokoch (2019 – 2020) sa podarilo kompletne zmodernizovať Karlovesko-dúbravskú električkovú radiálu od tunela po Hanulovu ulicu, vrátane dvoch podchodov a dvoch nadchodov, pričom k dvom nadchodom pribudla aj pätica nových výťahov.

Zdroj: imhd.sk