Aplikácia na monitoring potenciálnych liahnísk komárov napreduje

1940

Príprava Mobilnej aplikácie na monitoring potenciálnych liahnísk komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) napreduje!

BSK vyvíja aktivity ako pomôcť starostom a ľudom v dotknutých územiach obcí v blízkosti rieky Morava pri premnožení komárov. Jedným z krokov je aj vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá umožní pravidelné monitorovanie liahnísk komárov v zmysle optimálneho načasovania aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území BSK. Mobilná aplikácia bude zároveň slúžiť ako aktualizácia existujúcich a nových potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Dňa 16. 6. 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie so spracovateľom mobilnej aplikácie spoločnosťou ArcGEO Information Systems, s.r.o, Bratislava „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov na území BSK“ spolu so zástupcami BSK, podpredsedníčkou BSK pre životné prostredie, zazmluvnenou odborníčkou, ktorá pre BSK vykonáva monitoring liahnísk v teréne a zástupcami dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú monitorovať situáciu priamo v teréne. Dobrovoľníkom je priamo starosta z obce Malé Leváre, ako aj špecialista na vodný hmyz a ekológiu. Hlavnou témou rokovania bolo predstavenie návrhu štruktúry a obsahu mobilnej aplikácie a diskusia k jej funkčnosti priamo z budúcimi používateľmi mobilnej aplikácie.

Cieľom župy je pripraviť efektívny nástroj na báze smart technológií.