Apríl v Múzeu mesta Bratislavy. Na čo sa môžete tešiť?

848
Zdroj: BSK

Lektorské výklady, odborné prednášky, semináre, nové výstavy, no hlavne obľúbené podujatie Bratislavské mestské dni 2022. Aj to je apríl v Múzeu mesta Bratislavy. Je sa na čo tešiť.

1. 4. 2022 // 17.30 – Ako sa zrodila egyptológia: Dve storočia mladá veda // prednáška, Faustova sieň, Stará Radnica

Egyptológia je v palete humanitných a spoločenských vied relatívne mladou disciplínou. V tomto roku oslávi dve storočia svojej dobrodružnej existencie. Historici a historičky sa dokonca zhodujú na presnom dátume, kedy vznikla – bolo to 27. septembra 1822, keď Jean-François Champollion (1790 – 1832) v Paríži predniesol svoj návrh rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov. Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. sa vo svojej prednáške zameria predovšetkým na Champollionov strastiplný život, v závere sa však pozrieme aj na to, ako sa egyptológia od svojho vzniku premenila.

2. 4. 2022 // 16.00 – Ako fungovala mestská samospráva kedysi? // lektorský výklad, Expozícia dejín mesta, Stará radnica

Aby mesto fungovalo, musí fungovať aj jeho správa. Rovnako to platí aj o meste Bratislava, ktoré sa v priebehu dejín vyvíjalo, formovalo a rozširovalo do dnešnej podoby. Ako vyzerala mestská samospráva kedysi? Kto sedel na jej vrchole? Aké mala funkcie a kto mohol byť jej súčasťou? To všetko sa dozviete počas lektorského výkladu na tému mestskej samosprávy od jej počiatkov až do roku 1918.

12. 4. 2022 // 17.30 – Žena troch bratislavských katov // prednáška, Faustova sieň, Stará radnica

Archivár Ján Kúkel z Archívu mesta Bratislavy predstaví príbeh dvoch katovských mečov, ktoré sa nachádzajú v depozitároch Múzea mesta Bratislavy. Tie múzeu darovala Mária Spindlerová, dcéra mestského kata a manželka dvoch posledných mestských katov. Práve jej životný príbeh nám umožňuje spoznať život a povinnosti bratislavských katov, ako aj postavenie a úlohy katovej manželky medzi rokmi 1820 – 1848.

22. 4. 2022 // 17.30 – Čo ukrýva zlatá maska? Tutanchamon a jeho doba, Faustova sieň, Stará Radnica

Tutanchamon je jedným z najznámejších panovníkov starovekého Egypta. Za svoju popularitu vďačí nálezu jeho hrobky v Údolí kráľov, ktorá svojimi unikátnymi predmetmi očarila celý svet. S Dr. phil. Ľubicou Hudákovou sa vydáme po stopách detského kráľa a priblížime si udalosti, ktoré hýbali Egyptom v časoch neskorej 18. dynastie.

28. 4. 2022 / 9.00 – 17.00 – Sto rokov Živeny a verejnej angažovanosti žien // odborný seminár, Faustova sieň, Stará radnica

Živene ako najstaršiemu spolku žien na Slovensku patrí čestné miesto na poli kultúry, osvety a sociálnej práce. Múzeum mesta Bratislavy, Historický ústav SAV a Živena, spolok slovenských žien, pri príležitosti 100. výročia vzniku Miestneho odboru Živeny v Bratislave pripravujú odborný seminár Sto rokov Živeny a verejnej angažovanosti žien.

Bratislavské mestské dni 2022

V rámci obľúbeného podujatia Bratislavské mestské dni si Múzeum mesta Bratislavy opäť pripravilo bohatý program pre všetky vekové kategórie. Okrem komentovaných prehliadok a sprístupnenia uzatvorených priestorov predstavíme aj zreštaurovaný rokokový vývesný štít z bratislavského hostinca U zlatého barana. V expozícii v Starej radnici budú vystavené originálne erbové privilégiá udelené Žigmundom Luxemburským v roku 1436 mestu Bratislava, ktoré si vďaka digitálnej aplikácii budete môcť prečítať aj v preklade. V súdnej sieni budú výnimočne vystavené dva meče bratislavských katov, ktoré sa nachádzajú v zbierke MMB.

Sobota 23. 4. 2022

Otvorené múzeá a priestory: 10.00 – 18.00, Posledný vstup: 17.30
Hrad Devín; Vstupné: 2 € // komentované prehliadky každú hodinu

Stará radnica
10.00 – 12.00
Krov veže Starej radnice, Pokladňa Stará radnice
Sprístupnenie krovu veže Starej radnice, kde sa nachádza hodinový stroj a zvon.

10.00 – 18.00
Sprístupnenie žalára v Starej radnici
Pokladňa Stará radnice
Výnimočná možnosť navštíviť podzemné priestory radnice, ktoré sú pre verejnosť zvyčajne neprístupné.

13.00 – 15.00
Krátke lektorské výklady k vybraným predmetom
Expozícia dejín mesta
Viete, ktoré sú najvzácnejšie predmety v zbierkach Múzea mesta Bratislavy, prečo sa v minulosti strieľalo do terčov s vyobrazením panovníka, ako sa kedysi volilo, alebo aké tajomstvo skrývajú múry Starej radnice? Môžete sa to dozvedieť na lektorských výkladoch k vybraným predmetom v Expozícii dejín mesta.

13.00 – 17.00
Workshop: Pečatidlo a pečať
Výstavná sieň Starej radnice
Otvorené workshopy na tému pečatidla aj pečate nielen pre deti.

13.00 – 17.00
Workshop: Písanie vlastnej listiny
Výstavná sieň Starej radnice
Otvorené workshopy na tému, ako sa kedysi písali listiny. Nielen pre deti.

14.00
Reštaurovanie a práca s kovmi // prednáška
Výstavná sieň Starej radnice
Pri príležitosti vystavenia zreštaurovaného rokokového štítu z bratislavského hostinca U zlatého barana predstaví náš reštaurátor Milan Sedlár rôzne techniky, ktoré pri svojej práci používa.

15.00  
Erbové privilégium Žigmunda Luxemburského // prednáška
Historický archív, Stará radnica
Krátka prednáška autora prekladu listiny a mestského archivára Štefana Hrivňáka k listine Žigmunda Luxemburského.

Múzeum Janka Jesenského
15.00 // 16.00
Čítanie listov Janka Jesenského
Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2
Čítanie z kníh, osobnej korešpondencie a denníkov Janka Jesenského spojené s krátkou úvodnou prednáškou o autorovom živote a jeho tvorbe. Múzeum bude otvorené od 14.00 do 17.00.

Nedeľa 24. 4. 2022

Otvorené múzeá a priestory: 10.00 – 18.00, Posledný vstup: 17.30
Hrad Devín; Vstupné: 2 € // komentované prehliadky každú hodinu

Stará radnica
10.00 – 12.00
Krov veže Starej radnice
Pokladňa Stará radnice
Sprístupnenie krovu veže Starej radnice, kde sa nachádza hodinový stroj a zvon.

10.00 – 18.00
Sprístupnenie žalára v Starej radnici
Pokladňa Stará radnice
Výnimočná možnosť navštíviť podzemné priestory radnice, ktoré sú pre verejnosť zvyčajne neprístupné.

13.00 – 15.00
Krátke lektorské výklady k vybraným predmetom
Expozícia dejín mesta
Viete, ktoré sú najvzácnejšie predmety v zbierkach Múzea mesta Bratislavy, prečo sa v minulosti strieľalo do terčov s vyobrazením panovníka, ako sa kedysi volilo, alebo aké tajomstvo skrývajú múry Starej radnice? Môžete sa to dozvedieť na lektorských výkladoch k vybraným predmetom v Expozícii dejín mesta.

13.00 – 17.00
Workshop: Výroba pečatidla a pečate
Výstavná sieň Starej radnice
Otvorené workshopy na tému pečatidla aj pečate nielen pre deti.
13.00 – 17.00

Workshop: Písanie vlastnej listiny
Výstavná sieň Starej radnice
Otvorené workshopy na tému, ako sa kedysi písali listiny. Nielen pre deti.

15.00
Erbové privilégium Žigmunda Luxemburského // prednáška
Stará radnica, Historický archív
Krátka prednáška autora prekladu a mestského archivára Štefana Hrivňáka k listine Žigmunda Luxemburského.

16.00
Vývesné štíty starého Prešporka // prednáška
Výstavná sieň na nádvorí Starej radnice
Krátka prednáška historičky umenia a kurátorky Zuzany Francovej pri príležitosti vystavenia zreštaurovaného rokokového štítu z bratislavského hostinca U zlatého barana.

Múzeum Janka Jesenského
15.00 // 16.00
Čítanie listov Janka Jesenského
Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2
Čítanie z kníh, osobnej korešpondencie a denníkov Janka Jesenského spojené s krátkou úvodnou prednáškou o autorovom živote a jeho tvorbe. Múzeum bude otvorené od 14.00 do 17.00.

Antická Gerulata
15.00
Gerulata na hraniciach Rímskej ríše
Antická Gerulata, Gerulatská 7, MČ Rusovce *UNESCO lokalita
Komentovaná prehliadka Antickej Gerulaty s archeológom Ľudovítom Mathédeszom, ktorý predstaví novú expozíciu Gerulata na hraniciach Rímskej ríše.

Výstavy

Z depozitára // dočasná inštalácia; 12. 4. – 13. 6. 2022 ; Recepcia Starej radnice

V rámci projektu Z depozitára sa budete pravidelne stretávať s málo známymi dielami zo zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy. Od 12. apríla bude v priestoroch recepcie Starej radnice vystavený družobný dar mesta Kyjev – plastika lode so zakladateľmi mesta Kyjev, ktorú vybral kurátor najnovších dejín MMB Vladimír Krajčovič. Objekt je zmenšenou reprodukciou kyjevského pamätníka, ktorý bol odhalený v roku 1982. Zbierkový predmet symbolizuje vzájomnú ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi mestami Kyjev a Bratislava.

Gerulata na hraniciach Rímskej ríše; od 15. 4. 2022; Antická Gerulata, Rusovce

Expozícia predstavuje vývoj rímskeho vojenského kastelu Gerulata na území dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce v priebehu prvých štyroch storočí. Okrem pracovných dní vojakov približuje aj sociálne zloženie a činnosť obyvateľov a obyvateliek civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia. Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, západná časť sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

1436 Erbové privilégium Žigmunda Luxemburského; 20. 4. – 1. 5. 2022; Stará radnica, Historický archív

Výstava prezentuje erbové privilégium Žigmunda Luxemburského pre Bratislavu z roku 1436. Výsadná listina je vyhotovená v dvoch origináloch. Výnimočné je ich výtvarné stvárnenie, ktorého autorom je viedenský majster Michal. Žigmund Luxemburský reflektoval tradíciu používania heraldického znamenia v meste, ktorá pretrvala až do súčasnosti.

Zdroj: MMB