Asistenčná služba v Stupave je stále v prevádzke

925

Pre občanov Stupavy, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus a sú osamelí, zriadila samospráva 3. marca 2021 asistenčnú linku, ktorú môžu využiť na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je nákup potravín či liekov. 

Mobilná linka 0905 701 345 bude na tento účel v prevádzke počas pracovných dní v čase od 9.00 do 11.00 hod. 

Asistenčnú službu prevádzkuje referent sociálnych vecí Mestského úradu v Stupave. Je potrebné, aby volajúci oznámil svoje meno, priezvisko, adresu, číslo domu/číslo bytu a poschodie. Bližšie informácie poskytne zamestnanec referátu sociálnych vecí priamo počas hovoru. Táto pomoc je určená tým ľuďom, ktorí si nedokážu pomôcť inak alebo žijú osamelo. 

Zdroj: Stupava