August v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

973

Knižnica pripravila od 4.8.2020 nové podujatia

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila počas augusta cyklus literárno-tvorivých prázdninových utorkov pre deti. Podujatia sa budú konať každý utorok od 10:00 v priestoroch knižnice na adrese: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok – letná čitáreň (v prípade nepriazne počasia v oddelení pre deti a mládež).

4.8.2020 o 10.00

Všade dobre, doma najlepšie: Pozor na Gruffala!

11.8.2020 o 10.00

Všade dobre, doma najlepšie: Kto býva v rukavičke?

18.8.2020 o 10.00

Všade dobre, doma najlepšie: Bobor Karol

25.8.2020 o 10.00

Všade dobre, doma najlepšie: Do školy!

Pri návšteve knižnice budete môcť navštíviť aj výstavu Je to jednoduché ako detský mlynček. Obrazy z hracích plánov a stolových hier od najstarších čias po súčasnosť zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave. Výstava potrvá do konca septembra a nájdete ju vo výstavnej miestnosti knižnice.