Bárdošova ulica zostáva naďalej neprejazdná

951

Z dôvodu pokračujúcich prác je rekonštruovaný úsek Bárdošovej ulice v Novom Meste naďalej neprejazdný pre automobilovú aj mestskú hromadnú dopravu. O ukončení uzávierky, ktorá sa očakáva v priebehu septembra bude mestská časť informovať.

Čo pre vás mestská časť na Bárdošovej chystá?

  • – nový chodník (až po Jeséniovu), ktorý prinesie do lokality viac bezpečnosti pre chodcov, deti s rodičmi, ktoré ho využívajú pri ceste do a zo školy a škôlky,
  • – nová cesta s kvalitným povrchom,
  • – nové osvetlenie Bárdošovej ulice,
  • – odvádzanie dažďovej vody z ulice .

Rezidenti majú vstup do svojich obydlí zabezpečený. Vzhľadom na uzávierku časti Bárdošovej jazdí autobus MHD č. 145 dočasne len po ulicu Na Revíne (s konečnou a „otočiskom“ na parkovisku).

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto