Baví vaše dieťa elektrotechnika? Spoznajte SPŠE Hálova

2241

Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej v Petržalke nájdete aj reálne vysielacie štúdio.

Stredná odborná škola na Hálovej je v správe Bratislavského kraja a je výborným príkladom modernej školy, kde pedagógovia berú svoju prácu ako poslanie, vychovávajú skvelých odborníkov a budujú vzťah k elektrotechnike. Pod vedením riaditeľky Šafránkovej škola neustále napreduje a jej odbory kopírujú trh práce. Od septembra 2021 môžu mladí milovníci elektrotechniky študovať v úplne novom odbore – Multimédiá. Perfektnú spoluprácu učitelia dohodli s odborníkmi z televízie a študentov čaká aj špičkové technické vybavenie.

Škola musí baviť. Na SPŠE Hálova majú študenti nielen skvelé zázemie, ale aj výborných pedadógov.
Škola musí baviť. Na SPŠE Hálova majú študenti nielen skvelé zázemie, ale aj výborných pedadógov, ktorí školu stále posúvajú vpred.

V informatickom odbore škola vstúpila do duálneho systému vzdelávania a spolupracuje s vyše 70-timi firmami. SPŠE Hálova môžete navštíviť online počas Virtuálneho dňa otvorených dverí:

Navštívte aj našu stránku www.strednapremna.sk.