Bezplatný online webinár pre verejnosť každý týždeň!

2304

Pracovníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pripravujú každý týždeň bezplatné online webináre. Séria webinárov, je zameraná na pomoc deťom s ťažkosťami v učení.

Mnohí rodičia sa v týchto dňoch nemôžu nakontaktovať na svojho školského pedagóga či poradenské zariadenie a nevedia si s domácim učením svojho dieťaťa poradiť. VÚDPaP chce byť preto nápomocný aj terénnym sociálnym pracovníkom v komunitných centrách, začínajúcim pedagogickým asistentom či dobrovoľníkom, ktorí majú obmedzenú skúsenosť s učením, no i napriek tejto zložitej situácii chcú pomáhať vo vzdelávaní deťom, žijúcim vo vylúčených rómskych komunitách.

Prvý webinár s názvom: „Rady a námety, ako doma pracovať s dieťaťom s ťažkosťami v učení“ sa konal tento štvrtok, 2.4.2020 o 13:00 hod.

Nasledovať budú webináre, zamerané na témy ako pomôcť dieťaťu rozvíjať jeho zrakové či sluchové vnímanie, reč, jemnú motoriku a orientáciu v priestore.  

Všetky webináre sú bezplatné, je však potrebné sa na ne vopred prihlásiť – počet miest je obmedzený.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke VÚDPaP.