O župné školy opäť vzrástol  záujem. Podaných bolo o takmer tritisíc prihlášok viac

738
O župné školy opäť vzrástol  záujem. Podaných bolo o takmer tri tisíc prihlášok viac
O župné školy opäť vzrástol  záujem. Podaných bolo o takmer tri tisíc prihlášok viac

V tomto školskom roku prišlo na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 16 577 prihlášok. V tom minulom to bolo 13 864, teda počet medziročne narástol o 2 713 prihlášok, čo predstavuje takmer 20 percentný nárast. Najväčší záujem bol o všetky bilingválne a osemročné gymnáziá, z nich bolo najžiadanejšie bilingválne štúdium na Gymnáziu J. Papánka na Vazovovej v Bratislave, kde sa prihlásil 21-násobok počtu uchádzačov. Veľkému záujmu sa však tešia aj viaceré stredné priemyselné, stredné odborné školy a umelecké školy.

„Sú to všetko kvalitné školy, s dobrými odbormi, reputáciou či uplatnením sa v praxi. Ktorúkoľvek si vyberiete, neoľutujete. Som rád, že sa nám to naše školstvo podarilo posunúť dopredu nielen rekonštrukciami budov, priestorov, modernizáciou vybavenia, ale aj novými odbormi, či motivovaním učiteľov. Rovnako sa zvýšil záujem aj o odborné školy, čo je určite devíza. Mať dnes remeslo v ruke je výhra, nakoľko takýchto profesií je nedostatok,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. 

Po gymnáziách bol najväčší záujem o všetky IT odbory, umelecké odbory a bilingválne odbory na stredných odborných a priemyselných školách, napr. na SPŠ elektrotechnickej Hálova, SPŠ elektrotechnickej Zochova a SPŠ elektrotechnickej K. Adlera, SPŠ strojníckej na Fajnorovom nábreží, na Obchodnej akadémii Dudova,  na ŠUP Josefa Vydru na Dúbravskej ceste, ŠUP Sklenárova, všetko v Bratislave.

V prijímacom konaní pre školský rok 2023/24 bolo rozpísaných pre celý Bratislavský kraj 7 316 miest. Reálne sa z nich naplnilo 6 824 (počet prvákov k 15. 9. 2023). Stále tak zostalo 492 neobsadených miest na župných stredných školách.

Počet všetkých evidovaných žiakov BSK k 15.9.2023 je 22 770. V minulom roku bol tento počet 21 759. Medziročne tak ide o nárast o 1 011 žiakov.