Bikrosový areál v Karlovej Vsi už má svoj pumptrack

1699

Karlova Ves bude mať ďalšie športovisko. Rekonštrukcia bikrosového areálu pokročila. V prvej fáze pribudla na prázdnej ploche pumptracková dráha. Hlinený povrch 100-metrovej dráhy v ďalšej fáze doplnia o špeciálny makadam, aby dráha nepodliehala poveternostným vplyvom. V tretej fáze projektu obnovy je naplánovaná revitalizácia bikrosového okruhu.

Myšlienka oživenia areálu nadväzuje na jeho popularitu z minulých dekád, keď v ňom cibrili techniku mladí cyklisti, či súťažili bikrosári. Cyklisti z Kaktus Bike Teamu Bratislava, ktorí sa na revitalizácii podieľajú, chcú vrátiť cyklistickú verejnosť opäť na toto dobre známe miesto. Okrem vytvorenia kvalitného priestoru pre cyklistov s pretekárskymi ambíciami, siahajú ciele projektu aj mimo pretekárske dianie.

„V rámci spolupráce s okolitými školami, ktoré prejavia záujem realizovať časť výberových hodín telesnej a športovej výchovy formou cyklistiky v bikeparku Iuventa, budeme realizovať workshopy a online semináre. Budú zamerané na propagáciu inovatívnych postupov nácvikov a zdokonaľovania techniky jazdy na bicykli v terénnom prostredí,“ povedal o možnom zapojení školákov Martin Belás z Kaktus Bike – Teamu Bratislava.

Zaangažovaním žiakov a žiačok základných, stredných ale aj vysokých škôl by časom mohlo prísť k vybudovaniu pozitívneho povedomia o bicykli ako športového nástroja, ale aj k poňatiu bicykla ako efektívneho dopravného prostriedku. Pump-track je dráha, ktorá umožní cyklistom prvý kontakt s náročnejším terénom. Dráha svojimi prvkami najviac pripomína bikrosovú a príprava na pumptracku dáva dobré predpoklady pre výchovu nielen technicky kvalitných pretekárov, ale aj amatérskych cyklistov, ktorí si chcú zlepšiť techniku jazdy. To všetko v bezpečnom prostredí, bez prítomnosti motorových vozidiel.

Zdroj: Karlova Ves