Bobrom sa v Záhorskej Bystrici páči

1142

Mnohí si všimli, že časť poľa pri potoku v Záhorskej Bystrici popri ceste v smere na Stupavu sa zapĺňa vodou. Môžu za to 3 či 4 rodiny bobrov, ktorým sa v tejto lokalite evidentne páči. Bobry si svoje pôsobisko dômyselne premysleli a síce si na pole vytvorenou hrádzou nechali natiecť vodu, ale druhou stranou ju aj pomalým odtokom vypúšťajú.

„Zástupcovia zo Správy povodia Moravy zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Bratislava nás ubezpečili, že vyliatie koryta Mariánskeho potoka, ktorý tečie popod cestu, nám nehrozí.“ píše mestská časť na sociálnej sieti.

Bobrie hrádze sa z koryta potoka na žiadosť mestskej časti odstraňovali už viackrát, ale v súčasnosti majú bobry mláďatá, tak sa ďalšie čistiace práce musia odložiť na začiatok leta. Situáciu v súčinnosti so zástupcami Správy povodia Moravy bude Záhorská Bystrica naďalej monitorovať.

Zdroj: Záhorská Bystrica