Bratislava chce kvalitnú architektúru. Vyhlásila súťaž pre ateliéry

758

Architektonické ateliéry môžu ovplyvniť výzor Bratislavy spoluprácou na zadaniach vypísaných hlavným mestom. Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlásili súťaž, z ktorej vzíde 6 spolupracujúcich ateliérov na najbližšie štyri roky.

Predpokladaná hodnota zákazky na celé obdobie je 700 000 € bez DPH. Pôjde o zákazky rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eur.
Pôjde o spoluprácu pri vypracovaní návrhov a projektovej dokumentácie pre zadania na území Bratislavy vo verejnom priestore v prípadoch, kedy sa rekonštruujú mestské parky, ulice, námestia či iné verejné priestranstvá alebo budovy vo vlastníctve mesta, rovnako pôjde o viaceré zadania spojené s bývaním.

Spomedzi prihlásených tímov bude komisia vyberať najmä na základe kvality ich doteraz realizovaných projektov. Toto kvalitatívne kritérium bude mať 70 %-nú váhu. Zvyšných 30 % bodov bude uchádzačom pridelených na základe ich ceny. Týmto pomerom sa má dosiahnuť, aby lacné a menej kvalitné tímy nepredbehli nižšou cenou tie kvalitnejšie a teda aj, zákonite, drahšie.

Práve pri tvorbe verejných priestranstiev je pri výbere dodávateľa nutné zohľadňovať nielen najnižšiu cenu, ale aj jeho schopnosť dodávať vysoko kvalitný návrh, keďže bude mať za úlohu spracúvať aj návrh priestranstiev, v ktorých sa pohybujú všetci Bratislavčania a Bratislavčanky.

Súťaž trvá do konca júna. Kompletné informácie sú zverejnené tu: https://bratislava.sk/sk/zabezpecenie-sluzieb-architektov-a-projektantov-pre-zadania-stredneho-rozsahu?fbclid=IwAR2TdR1jnu98bqaW6bG0fJxmVz-grmvH5ccM3UqJ7yOdDRE-zyU9pD51ngM

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy