Bratislava má plán ako získať plnú kontrolu nad BVS

952

Mesto Bratislava predstavuje návrh, ktorým BVS získa od podnikateľa Ivana Kmotríka podiel v servisnej firme BVS Infra Services. Pokiaľ tento návrh schvália poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva a valné zhromaždenie spoločnosti, skončí desaťročné profitovanie súkromného vlastníka na bratislavskej vodárenskej infraštruktúre.

BVS sa vďaka transakcii stane 100% akcionárom firmy Infra Services a za jedno euro ročne na tri roky zostane Infra Services v nájme areál, kde aktuálne sídli. BVS spolu s tým získa aj možnosť prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy Infra Services s externým prostredím a zastaviť aktivity firmy, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom. Celá transakcia bude financovaná z finančného úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže Infra Services, ktorú si pripočítava k činnostiam zabezpečovanými pre BVS cez subdodávateľov.

Úspory z navrhovanej transakcie sa prejavia prakticky okamžite. BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roku 2022. Prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a Infra Services začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry. Prvá časť obnovy, v hodnote desať miliónov eur je pripravená na okamžité vyhlásenie a ďalšie budú nasledovať. Len vďaka zrušeniu zmluvnej 10% marže pre Infra Services za každú investíciu a rekonštrukciu bude možné do konca roku 2022 zmodernizovať minimálne o päť kilometrov infraštruktúry viac.

Získaním akcií Infra Services do 100 % vlastníctva BVS tak skončí éra, keď financie z mestských podnikov končili v rukách súkromných investorov. Zároveň sa BVS vyhne vysokým nákladom na vybudovanie novej servisnej organizácie (odhliadnuc od časového aspektu sú náklady na nákup techniky, sietí a personálne zabezpečenie spoločnosti odhadnuté na minimálne 6 mil. eur) a k vypovedaniu a prehodnoteniu nevýhodných zmlúv s externými dodávateľmi príde o tri roky skôr ako pri iných variantoch.

BVS zaplatí podľa návrhu za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD 6 mil. eur. Za vystúpenie z Infra Services minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve Infra Services, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu Infra Services ku dňu 30. 4. 2020, čo predstavuje sumu 2 mil. eur. Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 mil. eur navýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu.

Tak ako poslanci mestského zastupiteľstva, aj verejnosť dostane k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, všetky podkladové materiály, valuáciu audítorskej firmy, znalecké odhady a ďalšie dokumenty potrebné na posúdenie efektívnosti a návratnosti transakcie, ktoré zverejníme v piatok 22. mája. Mesto Bratislava aj BVS sú presvedčené, že kúpa spoločnosti v roku 2020 je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív, finančne sa vráti do troch rokov a vytvára predpoklad ďalších úspor z väčšieho rozsahu možných investícii BVS. Z plánovaných investícií zmodernizuje BVS o približne 10% viac infraštruktúry ako pri scenári bez zmeny alebo pri iných scenároch. Pokiaľ transakciu poslanci hlasovaním odsúhlasia prevod akcií podľa pripravovanej zmluvy o prevode akcií medzi BVS a menšinovým vlastníkom Infra Services firmou GGD vstúpi po splnení ostatných odkladacích podmienok ako napr. schválenie valného zhromaždenia BVS do platnosti.

Zdroj: Hlavné mesto Bratislava