Na Gagarinovej ulici v Bratislave spustili opravu vozovky

1957

Na Gagarinovej ulici v úseku medzi Tomášikovou a Ondrejovovou spúšťa hlavné mesto Bratislava opravu vozovky, ktorá sa začala menšími prácami už minulý týždeň a od soboty (23.7.), začínajú rozsiahle práce, počas ktorých v oboch smeroch vymení povrch vozovky. Práce budú prebiehať do 4. septembra.

Prejazd pre motorové vozidlá bude možný počas celej dĺžky trvania prác, treba však počítať so zníženou priepustnosťou dopravy. Práce sa budú realizovať počas striedavého uzatvorenia jazdných pruhov tak, že počas celej dĺžky prác zostane prejazd zachovaný v jednom z dvoch jazdných pruhov v smere jazdy. Okrem výmeny povrchu dôjde k výškovej úprave vývodov inžinierskych sietí, k výmene uličných vpustov, ktoré budú nahradené novými vpustami s pántovým uchytením a poškodenú existujúcu prídlažbu nahradí mesto novou betónovou prídlažbou.

Práce budú realizované v niekoľkých etapách. Po oprave rovných úsekov ulice, prídu na rad opravy povrchov na križovatkách, o ktorých bude mesto vopred informovať.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR