Bratislava podpísala zmluvu na kúpu pôvodného mobiliáru Lekárne u Salvatora

1526

Lekáreň u Salvatora patrí k jedným z legendárnych a takmer už stratených priestorov v našej histórii. V Adlerovom dome fungovala nepretržite 91 rokov v jedinečnom stave až do roku 1995, kedy bola sprivatizovaná a pôvodný mobiliár z nej zmizol. Mesto vtedy nevedelo nič urobiť, nemalo vzťah k nábytku a ani k priestoru. Nábytok je ešte starší už z roku 1727 a viackrát putoval po rôznych bratislavských lekárňach.

Zmluva o odkúpení mobiliára hlavným mestom za 990-tisíc eur bez DPH je podpísaná. Kúpu odôvodňuje magistrát tým, že chce prinavrátiť do budovy Lekárne u Salvatora, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a minulý rok ju nadobudlo mesto zámenou do svojho výlučného vlastníctva, pôvodný mobiliár a tiež pôvodnú funkciu lekárne.

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora. „Fungovala tam cez celé 19.storočie, až kým sa jej vlastníkom nestal začiatkom 20.storočia známy bratislavský lekárnik Rudolf Adler. Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl hneď vedľa Csákyho paláca nájomný dom u sv. Salvatora na Panskej 35, ktorý mal parter vyčlenený pre funkciu lekárne,“ priblížilo mesto.

Bratislava je postihnutá tým, že veľká časť jej histórie, napríklad tá industriálna, bola nenávratne vymazaná. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpisom zmluvy aspoň toto miesto definitívne zachrániť. Pred rokom sme získali majetkový vzťah k priestoru lekárne a teraz sme získali aj mobiliár, ktorý má nedozernú historickú hodnotu v celosvetovom kontexte. Teraz bude nasledovať rekonštrukcia priestoru a pevne veríme, že o niekoľko mesiacov bude môcť byť Lekáreň u Salvatora znovu otvorená,“ dodáva primátor Matúš Vallo.

Kúpu mobiliáru odobrili aj bratislavskí mestskí poslanci na septembrovom mestskom zastupiteľstve, a to pri schvaľovaní zmien tohtoročného mestského rozpočtu.

Zdroj: Matúš Vallo má rád Bratislavu, TASR; Foto: MÚOP