Bratislava pokračuje v dláždení chodníkov

999

Popri prvých rekonštrukciách podľa Manuálu verejných priestorov, akými sú chodníky na ul. Prokopa Veľkého, na Jeséniovej ulici či Starej Klenovej, pokračuje hlavné mesto v zjednocovaní povrchov a vo výmene asfaltu za dlažbu v ďalších uliciach.

„S prichádzajúcou zimou sa končí sezóna opráv, no teší nás, že ešte tesne pred ukončením sezóny sme stihli vydláždiť napríklad aj chodník na Mlynských Nivách či chodník na zastávke Šafárikovo námestie. Dlažba, či už betónová alebo kamenná, je oproti asfaltu nielen krajšia, ale aj ekologickejšia, lepšie udržiavateľná, jednoduchšie vymeniteľná a má aj dlhšiu životnosť,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Na Mlynských Nivách nahradila asfalt a nejednotnú zámkovú dlažbu žulová dlažba, ktorá je pre tento priestor určená. V doplnkových priestoroch využili žulové štiepané kocky, ktoré v okolí stromov, vďaka svojej schopnosti prepúšťať vodu, pomáhajú zavlažovaniu.

„Navyše je do nich možné zakotvovať mobiliár bez porušenia väčších žulových platní. Pri oprave sme zrecyklovali tradičné keramitové dlaždice a použili sme ich pri nájazdoch aj v prídlažbe. Súčasne tu pribudlo 8 Bratislavských lavičiek, 10 stojanov na bicykle, 6 veľkých košov a 2 malé smetné koše. Na Šafárikovom námestí zas nahradila asfalt kvalitná betónová dlažba. Tá je svojím formátom, materiálom a vzhľadom kompatibilná s novou Bratislavskou dlažbou, ktorú budeme osádzať od budúceho roka,“ doplnilo.

Zjednocovať povrchy v meste pomáhajú aj ďalšie inštitúcie. Národná banka Slovenska pri obnovovaní verejného priestoru pred svojím sídlom na ulici Imricha Karvaša výber dlažby konzultovala s Metropolitným inštitútom Bratislavy. „Toto je, samozrejme, len začiatok, na jar pokračujeme vo výmene dlažby za asfalt na ďalších bratislavských chodníkoch. Kým nebude vyhotovená unikátna Bratislavská dlažba, na ktorú sa všetci tešíme, dláždime vzhľadovo a materiálovo kompatibilnou betónovou dlažbou Casa di campo a na určených lokalitách v historickom centre zas kamennou dlažbou,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček