Bratislava požiadala o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

1369

Hlavné mesto požiadalo o vyhlásenie Prameňov Vydrice za prírodnú rezerváciu. Návrh na vyhlásenie nového chráneného územia už bratislavský magistrát odoslal na Ministerstvo životného prostredia SR a Okresný úrad Bratislava. Začala sa tým posledná etapa procesu vyhlásenia rezervácie, za ktorú bojujú aktivisti a ochranári viac ako 15 rokov a jej vyhlásenie podporili v petícii tisíce obyvateľov Bratislavy. Ochráni tak raky riavové, salamandry škvrnité, bociany čierne a mnohé ďalšie živočíchy a rastliny žijúce v povodí Vydrice.

Bratislava sa tak môže čoskoro dočkať lepšej ochrany tých najkrajších lesov a prírody v bratislavskom lesoparku, pri bezpečnom zachovaní rekreačnej funkcie.

Čo prinesie plánovaná zmena?

  • prírodnú rezerváciu s rozlohu vyše 580 hektárov v bezprostrednej blízkosti Bratislavy
  • vylúčenie ťažby či výstavby na navrhovanom území
  • navrhovaný 4. a 5. stupeň ochrany obmedzí nepriaznivé vplyvy človeka na území, zabezpečí rozvoj biotopov chránených živočíchov a podporí zachovanie druhovej diverzity
  • cieľom je okrem toho zachovať voľný pohyb ľudí, udržiavať priechodnosť a bezpečný stav turistických chodníkov, možnosť jazdiť na bicykli či na koni, organizovanie telovýchovných či športových podujatí
  • spájame ochranu prírody s rekreáciou, vďaka čomu tu bude umožnený aj zber húb a lesných plodov

Čím je toto územie výnimočné?

Vydrica, meandrovitá riečka, ktorá preteká našim lesoparkom, je domovom mnohých spoločenstiev rastlín a živočíchov typických pre nivy. Je tak napríklad jednou z mála lokalít výskytu raka riavového na Slovensku a v jej povodí žijú medzi inými aj salamandry škvrnité, fúzače alpské, kováčiky fialové a poletujú tu aj mnohé druhy netopierov, tesáre čierne, ďatle prostredné, myšiaky lesné a dokonca aj bociany čierne. Práve preto nás teší, že sme o krok bližšie k ochrane tejto výnimočnej lokality.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR