Bratislava rieši dunenie na obnovenej časti Karlovesko-dúbravskej radiály

1400

Mesto Bratislava rieši dunenie na obnovenej časti Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Na tento problém po obnovení premávky električiek upozorňovali niektorí obyvatelia žijúci v blízkosti zmodernizovanej trate. Pre určenie príčiny dunenia v úseku Molecova – obratisko sa odborníci mesta, zhotoviteľa a projektanta dohodli na technických úpravách koľajového zvršku. Na vybraných doskách pevnej jazdnej dráhy, medzi zastávkami Nad lúčkami a Nám. sv. Františka, sa odstránil vrchný kryt a 24-metrové dosky sa rozrezali na dĺžku šesť metrov. Okrem toho sa v niektorých detailoch odstránili vibračné mosty na prejazde a priechode.

Tieto dni sa realizuje brúsenie koľajníc a ich reprofilácia. Medzi jednotlivými úpravami a po vykonaní všetkých navrhnutých úprav sa zrealizuje meranie počas prejazdu skúšobnej nízkopodlažnej električky, ktorú priviezli na obratisko Kútiky. Po vyhodnotení výsledkov meraní sa pristúpi k ich vyhodnoteniu a k prijatiu ďalších opatrení za účelom odstránenia dunivého hluku pri prejazde električkou.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály pokračuje od mája treťou etapou. Rekonštruuje sa najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela pod Bratislavským hradom po Molecovu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu hlavné mesto v tejto chvíli nevie vylúčiť ani omeškanie v rámci tretej – poslednej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Termín dokončenia modernizácie trate sa však zatiaľ neposúval. Ten mesto očakáva v septembri.

Zdroj: TASR