Bratislava zlepšuje stav ciest, chodníkov a zastávok

1713

Mesto Bratislava začalo v pondelok s opravou vozovky a chodníkov v Dúbravke v úseku od Štepnej ulice po Saratovskú ulicu. Práce sú plánované do 29.08.2020. Okrem nového asfaltového povrchu vozovky sa obyvatelia môžu tešiť na opravené chodníky a bezbariérové priechody.

S úpravou chodníka sa začalo aj na ulici Slovanské nábrežie v mestskej časti Devín. Predpokladané ukončenie prác je 20.07.2020.

V Ružinove prebieha oprava Drieňovej ulice. Bude tu realizované položenie nového asfaltu na vozovku a rekonštrukcia priechodov pre chodcova na bezbariérové.

Zdroj: Bratislava