V okresoch Senec a Pezinok župa revitalizuje ďalšie cesty

3367
Rekonštrukcie ciest v Bratislavskom kraji

Správca župných komunikácií II. a III. triedy rekonštruuje ďalšie úseky ciest. Tentokrát ide o cestu III/1049 Kráľová pri Senci – Hrubá Borša. Samosprávny kraj sa pustil aj do rekonštrukcie cesty III/1083 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob. Zvolenou metódou bola v obidvoch prípadoch technológia recyklácie za studena na mieste. 

Práce na rekonštrukcii cesty III/1049 Kráľová pri Senci – Hrubá Borša by mala trvať  do 27. 5. 2023.

Na realizovanom úseku je celkové obmedzenie dopravy a to na dĺžke 2,2 km s vyznačenou obchádzkovou trasou Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša.

Revitalizácia cesty III/1083 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob v celkovej dĺžke 1,9 km by mala prebiehať až do 3. 6. 2023. Robí sa za celkovej uzávierky dopravy s odklonom na obchádzkovú trasu s vyznačením cez Slovenský Grob – miestna časť Malý Raj – miestna časť Čierna Voda – Chorvátsky Grob.

Technológia recyklácia za studena na mieste spočíva v tom, že sa pôvodná časť konštrukcie vozovky rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Táto metóda však potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku minimálne 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky, počas ktorých sa na stavbe nepracuje.