Bratislavská ZOO má nových obyvateľov, pár vzácnych antilop

1020

Z Nemecka doviezli do bratislavskej ZOO dvoch jedincov antilopy kudu malý. Samca Kevina zo ZOO Stuttgart a samicu Medinu zo ZOO Magdeburg. Do novo pripraveného výbehu ich vypustili v utorok 28. septembra. ZOO Bratislava je jedinou na Slovensku, kde tento ojedinele chovaný druh antilopy môžete vidieť.

V súčasnosti je kudu malý podľa Červeného zoznamu ohrozených druhov zaradený do kategórie druhov blízkych ohrozeniu. Dôvodom je predovšetkým ilegálny lov, strata prirodzeného prostredia a následný pokles početnosti. V prírode kudu obýva polosuché oblasti severovýchodnej Afriky, bežne známej ako Somali-Maasai, suchá zóna Etiópie, Somálska, Kene a Tanzánie.

Hlavnou zložkou ich potravy sú listy, hlavne akácií, listy krovín ale aj tráva a rôzne plody. Zaujímavé je, že kudu dokáže vydržať aj dlho bez vody, stačí mu príjem vody z potravy. Majú veľmi dobrý čuch a sluch. Kudu zvyšuje účinnosť svojho maskovania tým, že zostáva nehybný po dlhú dobu, čo ho robí ťažko rozpoznateľným. V prípade ohrozenia varuje ostatných varovným „štekotom“.

Zdroj: Karlova Ves, ZOO Bratislava