Bratislavská župa hľadá nových riaditeľov domovov sociálnych služieb v Bratislave a Pezinku

2623

Bratislavský samosprávny kraj hľadá záujemcov na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej v Bratislave a v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej v Pezinku.

„Práca v sociálnej oblasti nie je jednoduchá. Potrebuje silného človeka, telom i dušou, ktorý toto povolanie, niekedy aj poslanie, bude robiť s láskou, empatiou a obrovským nasadením. A pozícia riaditeľa tiež nie je výnimkou. Vyžaduje si celého človeka, ktorý je manažérom, psychológom, kolegom, kreatívcom a vnímal veci, ktoré sa dejú vnútri aj vonku. Verím, že sa takýto ľudia podaria nájsť, prinesú nápady a pomôžu nám posúvať sociálnu oblasť dopredu,“ povedal  predseda BSK Juraj Droba.

Záujemcovia musia mať prax na funkciu riaditeľa minimálne 3 roky riadiacej praxe alebo 5 rokov práce v zaradení sociálnych služieb. Požadované je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného, ekonomického alebo právneho zamerania. K náplni práce patrí riadenie, kontrola činnosti zariadenia, zabezpečenie plynulej prevádzky či analyzovanie a vyhodnocovanie hospodárenia s verejnými prostriedkami.

Na osobný pohovor budú pozvaní tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky. Termín nástupu bude stanovený dohodou.

Doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja do 31. 7. 2020.

Zoznam potrebných dokladov, ako aj ďalšie požiadavky na uchádzača nájdete TU.