Bratislavská župa kvôli koronavírusu obmedzuje osobné návštevy

2200

Z dôvodu preventívnych opatrení si dovoľujeme požiadať návštevníkov úradu Bratislavského samosprávneho kraja prichádzajúcich z oblastí zasiahnutých vírusom COVID 19 (koronavírus), aby pred osobnou návštevou úradu uprednostnili iné formy komunikácie (elektronické podanie, e-mailová, príp. telefonická komunikácia). Za porozumenie ďakujeme.