Bratislavská župa opäť privítala stážistov

1450

Školstvo, financie, zdravotníctvo, sociálne veci, či cestovný ruch, to sú oblasti, ktoré na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja bližšie spoznajú noví stážisti. Počas šiestich mesiacov hlbšie preniknú do kompetencií verejnej správy a zistia čo všetko má na starosti. Po úspešných dvoch ročníkoch boli do aktuálneho programu vybraní 12 študenti, ktorí budú na župe praxovať do 31. 3. 2021.

„Máme tu opäť nových stážistov, ktorým chceme dať reálnu pracovnú skúsenosť. Na župe máme kvalitných ľudí, ktorí určite veľa naučia a odovzdajú maximum. V praxi potom budú lepšie pripravení a budú vedieť aplikovať teóriu do reálneho života. Spätnú väzbu máme viac ako pozitívnu, študentov boli spokojní a najmä odchádzali plní dojmov a nových informácií. Dokonca sa nám niektorí aj vracajú, pretože si chcú vedomosti ešte viac prehĺbiť,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba. 

Odborná stáž na Úrade BSK bola určená pre študentov vysokých škôl. V aktuálnom treťom ročníku programu je 12 stážistov, ktorí budú vykonávať prax od 18. 9. 2020 do 31. 3. 2021 na základe Dohody o brigádnickej práci študenta. Odpracovať môžu maximálne 20 hodín týždenne a zarobiť si 4 eurá na hodinu.

Počas nasledujúceho pol roka budú súčasťou odborov stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (2), zdravotníctva (1), sociálnych vecí (2), školstva, mládeže a športu (1), cestovného ruchu a kultúry (2), financií (2), Kancelárie predsedu (1) a fungovanie Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli spozná jeden stážista.