Bratislavské legendy: Tajomstvá Dómu sv. Martina

5915

Katedrála sv. Martina ukrýva mnoho tajomstiev, medzi tie najzaujímavejšie patrí legenda o korune, ktorá zdobí vežu.

Svätoštefanská koruna na veži je symbolom, že chrám je korunovačný. Prebehlo ich v ňom až osemnásť, vrátane korunovácie Márie Terézie. Podľa legendy bola koruna na katedrále taká veľká, že sa na nej dokázal otočiť koč s koňom a hrana vankúša je taká dlhá, že keby bola stolom, naje sa za ním dvanásť chlapov… pravda to síce nie je, ale aj skutočná história koruny je veľmi zaujímavá.

Koruny boli dve

Prvá bola osadená v 18. storočí na počesť Márie Terézie po tom, ako do veže udrel blesk a bola prerobená – skrášľuje ju až šesť ton medi. Osud sa opakoval, do veže opäť udrel blesk a potrebovala novú korunu, bolo to v roku 1833. A ak by ste sa pýtali, prečo chrám nezdobí kríž, odpoveď je jednoduchá – za Uhorska to bolo úplne bežné na budovách, ktoré slúžili korunováciám.

Ukrytý poklad

Prvá aj druhá koruna skrývali poklady. V prvej bol ukrytý medený tubus s pamätnou listinou Márie Terézie. Vzácny pergamen prežil aj požiar a bol vložený aj do druhej koruny. Neskôr počas rekonštrukcie boli do koruny vložené aj dobové noviny z roku 1905 či plagát divadelného predstavenia.

Všimnite si aj sochu palatína Draškoviča

Okolo epitafu Jána Draškoviča ste už určite veľakrát prešli. Zdobí severný múr a zároveň vchod do rodinnej hrobky. Bol to známy chorvátsky bojovník a za svoju odvahu v bojoch proti Turkom získal aj titul baróna. Odporúčame navštíviť komentovanú prehliadku celej hrobky v podzemí, ktorá ukrýva mnohé ďalšie tajomstvá.