Bratislavské Nové Mesto by mohlo byť rozdelené na štyri parkovacie zóny

1404

Bratislavské Nové Mesto by mohlo byť rozdelené na štyri parkovacie zóny. Vyplýva to zo zonácie mestskej časti, ktorú v apríli schválili miestni poslanci. Poslanecký zbor odsúhlasil s pripomienkami stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Samospráva deklaruje, že k jednotlivým úpravám sa bude môcť verejnosť vyjadriť.

„Rozsahom sme veľmi veľká mestská časť. Začíname na Patrónke a končíme na Zlatých pieskoch. Keď chceme splniť to, čo je hlavným cieľom parkovacej politiky, a to, aby rezident zaparkoval pri svojom dome, je potrené toto územie rozdeliť do zón,“ uviedol pre TASR starosta Nového Mesta Matúš Čupka.

Snahou je podľa neho nájsť také rozdelenie zón, ktoré rešpektujú prirodzené hranice, ako je napríklad dopravná tepna Bajkalská ulica či železničná trať vedúca približne po úrovni Tomášikovej ulice. Samospráva chce zároveň dosiahnuť, aby každá z týchto zón lepšie reagovala na potreby danej lokality. Podľa starostu je totiž iná situácia na Tehelnom poli, na Kramároch s nemocnicou celoštátneho rozmeru či v okrajových častiach mestskej časti.

„Každá z týchto častí by si zaslúžila iný typ regulácie, niekde prísnejšiu, niekde trocha mäkšiu. Zároveň je dôležité rešpektovať, že cena parkovania by mala byť iná v prípade širšieho centra, ako v lokalitách na jeho okraji,“ poznamenal Čupka.

V prípade jednej parkovacej zóny na území mestskej časti vidí viaceré nevýhody. Jednou z nich napríklad je, že množstvo vozidiel, ktoré môžu niekomu zaparkovať pod oknami, je násobne väčšie, ako v prípade menších zón. Ochrana rezidenta v mieste jeho bydliska je tak slabšia. V prípade jednej zóny nevie mestská časť zároveň flexibilne reagovať na potreby.

„Kým na Tehelnom poli funguje systém regulácie 24 hodín počas pracovných dní aj víkendov, takáto prísna regulácia nemusí mať zmysel v prípade Zátišia či Bieleho kríža. Rovnako nechceme Tehelné pole zmäkčovať, aby sme neobmedzovali reguláciu len cez pracovný deň poobede a v noci a cez víkend bude v zásade pre hocikoho,“ podotkol Čupka.

Podľa starostu je tiež kľúčové uvedomiť si, že schválením štyroch zón nezačne platiť regulácia na celom území mestskej časti okamžite. Harmonogram pri najoptimistickejšom variante počíta s tým, že Nové Mesto by malo byť „pokryté“ parkovacou politikou aspoň v tých najkritickejších miestach do konca volebného obdobia. Počas procesu sa budú môcť k parkovacej politike vyjadriť občania i ďalšie subjekty.

„Miestne zastupiteľstvo zároveň musí schváliť celomestské VZN, k čomu ešte nedošlo,“ dodal Čupka.

Zdroj: TASR