Bratislavskí policajti upozorňujú na opätovné vlámania do bytov

929

Policajti v Bratislavskom kraji v poslednom období opäť zaznamenali po krátkej prestávke prvé prípady krádeže vlámaním do bytov. Tie sa vyznačovali rovnakými znakmi, ako prípady ku ktorým dochádzalo v priebehu minulého roka – zlodeji sa do bytov vlámali bez zjavného použitia násilia. Od začiatku roka 2022 evidujú ďalšie tri prípady v štvrtom bratislavskom okrese čo je celkovo šesť prípadov v Bratislavskom kraji.

„V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť. Ak ste svedkom takéhoto konania neznámych osôb bezodkladne, kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158. Pravdepodobnosť zadržania páchateľa trestného činu je väčšia v prípade včasného nahlásenia takéhoto konania ako v prípadoch, kedy nám občania nahlásia takéto konane s časovým odstupom,“ približuje Polícia SR na sociálnej sieti.

V minulosti bolo zistené, že zlodeji si označovali byty, ktoré neskôr vykradli nasledovnými spôsobmi:

  • umelohmotnými sponkami ohnutými do tvaru „V“ umiestnenými medzi dvere a zárubňu,
  • tepelným lepidlom naneseným medzi dvere a zárubňu, ktoré po stuhnutí zatvrdne a pri otvorení dverí sa lepiaca plocha poškodí,
  • pretočením krytu zámku na bezpečnostných dverách do zvislej polohy.

Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave dávajú do pozornosti nasledovné rady:

  • Pred odchodom na dovolenku starostlivo zamknite dvere a zavrite okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná.
  • Počas vašej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a kontrolovali neporušenosť bytu/domu. Nezaťahujte okná roletami – dávate tým na vedomie, že nie ste doma.
  • Informujte aj vašich susedov o tejto taktike zlodejov a majte s nimi dobré vzťahy. Sú jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu/bytu, všímali si pohyb neznámych podozrivých osôb, a ak je to možné vyfotografovali ich.
  • Ak máte nainštalovaný bezpečnostný systém vždy použili pred odchodom z bytu je vhodné ho umiestniť/ označiť na viditeľné miesto. Môže to odradiť možných páchateľov.
  • Nenechávajte si doma väčšie množstvo finančných prostriedkov. Radšej ich bezpečne uložte v banke.
  • Venujte väčšiu pozornosť kontrole magnetických zámkov vchodových dverí Vášho bytového domu. Môže byť znefunkčnený napr. nalepením cudzích predmetov.
  • Takisto venujte pozornosť označeniu bytov napr. na vašich vchodových dverách či zárubniach.

Zdroj: Polícia SR-Bratislavský kraj