Bratislavský kraj modernizuje stredné školstvo. V Dúbravke vzniklo centrum odborného vzdelávania a prípravy pre potravinárstvo

1246
COVP Farského

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v modernizácii školstva. Rekonštruuje nielen budovy a interiéry škôl, ale zavádza aj nové atraktívne odbory a buduje Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Práve tie podporujú odborné vzdelávanie a lepšie prepájajú praktické vyučovanie s reálnym pracovným prostredím. Jedným z takýchto projektov je aj pracovisko Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a hotelových služieb na Harmincovej v Bratislave, ktoré bude slúžiť pre oblasť potravinárstva.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo podceňované. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici, murári, ale aj kuchári, čašníci, či pracovníci v cestovnom ruchu. Našim cieľom je zatraktívňovať odborné školstvo a tiež zvyšovať uplatniteľnosť absolventov škôl v praxi. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. A to sa nám aj darí plniť. Aj vďaka tomu záujem o naše odborné školy stúpa. Len za minulý rok bol nárast prihlášok o 20 %,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba na slávnostnom otvorení zmodernizovaného Centra odborného vzdelávania a prípravy na Harmincovej v Dúbravke.

Komplexnou rekonštrukciou prešli v Dúbravke štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Súčasťou bola aj inštalácia sociálnych zariadení (WC, sprchy, WC pre imobilných). Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím, skladmi a pod. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu. Vznikol tak priestor pre odborné pracoviská z viacerých objektov SOŠ gastronómie a hotelových služieb so sídlom na Farského ulici, ktoré sú koncentrované na jednom mieste.

„Moderné priestory, ako aj vybavenie, prispejú k rozvoju pedagógov a priblížia vzdelávanie podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí. Rovnako sa zlepší kvalita odborného vzdelávania, zvýši sa počet žiakov na praktickom vyučovaní a vytvoria sa priestory pre celoživotné vzdelávanie. Zároveň sa podporí sa inklúzia vďaka bezbariérovému prístupu a zvýši sa energetická efektívnosť,“ doplnila štátna tajomníčka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) Barbora Lukáčová.

Projekt bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku je 3,2 milióna eur.