Bratislavský kraj otvára ambulancie pre Ukrajincov. Odľahčia preťažené zdravotnícke zariadenia a pomôžu aj Slovákom

8917

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v reakcii na ukrajinskú utečeneckú krízu od pondelka 11. apríla spúšťa ambulancie prvého kontaktu v Bratislave. Ide o ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých a ambulanciu všeobecného lekárstva pre deti. Sídliť budú v zdravotnom stredisku Zrkadlový Háj na Rovniankovej 1 v Petržalke. Ambulancie odľahčia bratislavské ambulancie prvého kontaktu, ktoré boli preťažené už pred konfliktom na Ukrajine. Pracovať tam bude aj ukrajinský zdravotnícky personál.

„Dôsledky vojny na Ukrajine pociťujeme aj my v každodennom živote. Do Bratislavy prichádza tretina až polovica utečencov z Ukrajiny, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. Okrem toho, že zaťažujú naše zdravotnícke zariadenia, odídenci narážajú aj na jazykovú bariéru. Tým, že sme zriadili ambulancie pre Ukrajincov, pomôžeme riešiť oba problémy. Odľahčíme naše preťažené ambulancie a vytvoríme tiež priateľské prostredie pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Tam ich ošetrí personál v ich rodnom jazyku,” vyhlásil Juraj Droba, predseda BSK.

Cieľom ambulancií je predovšetkým zabezpečiť primárnu starostlivosť utečencom z Ukrajiny, ktorí bývajú v Bratislavskom kraji, vrátane predpisovanie chronických liekov, ako aj odľahčiť zaťaženie bratislavských ambulancií prvého kontaktu, ktoré boli už pred konfliktom na Ukrajine preťažené.

Vo vznikajúcich ambulanciách budú pracovať zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny. Režim dočasnej odbornej stáže im umožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Tým sa okrem iného zníži jazyková bariéra medzi pacientmi a ošetrujúcim personálom.

„Ak ukrajinskí zdravotníci zostanú na Slovensku, naučia sa jazyk a v priebehu 18 mesiacov dočasnej odbornej stáže získajú potvrdenie o odbornej spôsobilosti, budeme ich kapacity môcť využiť v bratislavskom regióne na rozšírenie siete ambulancií. V konečnom dôsledku tak skrátime čakacie doby a zlepšíme dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre slovenských občanov,” uviedol Tomáš Szalay, lekár kraja.

Bratislavská župa uvíta, ak budú všeobecní lekári ochotní prijímať ukrajinských utečencov do svojej starostlivosti podľa rajonizácie. Pre niektorých poskytovateľov – najmä ak majú v rajóne viacero ubytovní s utečencami – to však už predstavuje vážny problém, ktorý ohrozuje poskytovanie starostlivosti pre slovenských poistencov. Práve preto ponúka župa všeobecným lekárom možnosť odkázať ukrajinských pacientov do týchto nových ambulancií.

Pilotná prevádzka ambulancií sa začína už budúci týždeň. V pondelok 11. apríla popoludní spúšťa župa ambulanciu pre dospelých (VLD) a v utorok 12. apríla ambulanciu pre deti a dorasť (VLDD). Ordinačné hodiny sa budú postupne rozširovať v závislosti od dopytu.

„Prvé dva týždne budeme dolaďovať procesy, pripravíme objednávkový systém a dúfame, že sa nám podarí rýchlo uzatvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Za veľkú výzvu považujeme financovanie starostlivosti pre utečencov. Súčasný model je pre poskytovateľov veľmi nevýhodný a môže dôvodom, prečo lekári odmietajú pacientom z Ukrajiny poskytovať inú než neodkladnú starostlivosť,” spresnil Szalay.

Projekt bude dočasne financovať Bratislavský samosprávny kraj a prevádzkovaný bude pod hlavičkou župného poskytovateľa Poliklinika Karlova Ves.

Podrobnosti o zdravotnej starostlivosti pre Ukrajincov nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ.