Úvod Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre odídencov z Ukrajiny

  • Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú nárok všetci.
  • Podmienkou pre čerpanie ďalšej zdravotnej starostlivosti je vybavený štatút – utečencovi bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl. Rozsah hradenej zdravotnej starostlivosti zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe.

DETI: Od 1. januára 2023 deti a adolescenti vo veku do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, majú nárok rozsah zdravotnej starostlivosti podľa §2, §3 a §7 zákona č. 577/2004 Z. z. (preventívne prehliadky, neodkladná zdravotná starostlivosť, zdravotné výkony a kúpeľná starostlivosť).

DOSPELÍ: Od 1. septembra 2023 dospelé osoby, ktoré majú poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, majú nárok rozsah zdravotnej starostlivosti podľa §2 a §3 zákona č. 577/2004 Z. z. (preventívne prehliadky, neodkladná zdravotná starostlivosť, zdravotné výkony).

  • Keď sa odídenec na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda, je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie; nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom. Rovnako pri strate zamestnania zaniká poistenie jemu aj jeho deťom.
    • Vyberie si jednu z troch zdravotných poisťovní (www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk), vyplní prihlášku a preukáže sa svojou pracovnou zmluvou.
    • Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti podľa zákona č. 577/2004 Z. z.

Všeobecné lekárstvo

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti. Každá všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom v danom zdravotnom obvode. Príslušného lekára si môžete vyhľadať podľa miesta bydliska. Žiaľ, odídenci nemajú ani trvalý, ani prechodný pobyt, ale tolerovaný pobyt. Obvodný lekár tak môže odmietnuť prijať odídenca do starostlivosti a niektorí lekári to aj robia.

Ak neuspejete, môžete sa obrátiť na všeobecnú ambulanciu pre ukrajinských utečencov v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke. Ambulancie poskytuje primárnu starostlivosť pre dospelých, vrátane predpisovania liekov či očkovania. Všeobecná ambulancia pre deti, ktorá starostlivosť poskytovala od apríla 2022, sa bude k 31. decembru 2023 zatvárať. Starostlivosť o týchto detských pacientov preberá postupne od 1. novembra 2023 detská ambulancia v NÚDCH na Kramároch.

V zdravotnom stredisku na Rovniankovej poskytuje starostlivosť pre odídencov aj gynekologická ambulancia, aj psychiatrická ambulancia.

Na odbery sa treba vopred osobne objednať. U detí predchádza odberom vyšetrenie lekárom.

Telefonický kontakt vo vyhradenom čase: +421 947 915 516


Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Špecializovaná ambulantná starostlivosť sa poskytuje na základe odporúčania všeobecným lekárom. Dostupnosť ambulantných špecialistov nie je na Slovensku (a ani v bratislavskom kraji) veľmi dobrá. Pokiaľ nejde o neodkladnú starostlivosť, poistenci musia často čakať aj niekoľko mesiacov na termín u lekára. Často je rýchlejšie využiť služby nezmluvných poskytovateľov, u ktorých si síce pacient hradí všetky výkony, vyšetrenia a lieky, ale vie dostať skorší termín.


Záchranná zdravotná služba

Telefón: 112 alebo 155

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov.


Ambulantná pohotovostná služba

Ambulantná pohotovosť rieši akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Pracovný deň: od 16:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 7:00 do 22:00 hod.


Zubné lekárstvo

Slovenská komora zubných lekárov aktualizuje zoznam zubných lekárov pripravených ošetrovať utečencov z Ukrajiny: https://www.skzl.sk/stomatologhelp/

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Pracovný deň: od 17:30 do 24:00 hod.
Víkend a sviatky: od 11:00 do 23:00 hod.


Lieky

Lieky viazané na lekársky predpis môže predpísať ktorýkoľvek lekár, ak si ich pacient uhradí v plnej výške.

Lieky hradené zo zdravotného poistenia môže predpísať len zmluvný lekár, a to len v rozsahu pacientovho nároku (u tranzitujúcich utečencov len neodkladná starostlivosť, pri vybavenom statuse potrebná starostlivosť, a v prípade zamestnania sa a poistenia, plná zdravotná starostlivosť). Časť liekov je plne hradená zdravotnými poisťovňami, pri niektorých pacient platí spoluúčasť v podobe doplatku.


Onkológia

Pošlite mail na ukrajina@nou.sk, pripojte kópiu dokladu štatútu odídenca, a do slovenčiny preložené lekárske správy. Čakajte na ďalšie pokyny.

Ambulancia je v Národnom onkologickom ústave (Klenová 1) číslo dverí 144, v pondelok a štvrtok 13:00-14:30 (nou.sk)

alebo

Navštívte Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova 10), ousa.sk.


HIV / AIDS

Kontaktujte Centrum pre liečbu HIV/AIDS: Nemocnica akademika L. Dérera, Limbová 5, poliklinika – poschodie, číslo dverí 205

Tel: 02/5954 2960, 02/5954 2951, 02/5954 2403


Menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah