Úvod Ukrajina Kontakty

Kontakty

Kontakty

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve
Mobil: +380 674665618 (pohotovostný mobil)
Email: emb.kiev@mzv.sk

Generálny konzulát SR v Užhorode
Lokoty 4, 880 00, Užhorod, Ukrajina
Mobil: +380 503178719 (pohotovostné mobilné telefónne číslo je pre občanov SR nachádzajúcich sa na území Ukrajiny v núdzi)
Email: cg.uzhorod@mzv.sk

Stála služba Ministerstva vnútra
Tel: +421 2 4859 3312

Ponuky na pomoc ľudom prichádzajúcim z Ukrajiny môžete adresovať na e-mailovú adresu: pomocpreukrajinu@minv.sk

Kontakty na slovenské honorárne konzuláty na Ukrajine
Aktuálne informácie Ministerstva vnútra SR
Aktuálne informácie Policajného zboru SR
Aktuálne informácie Ministerstva obrany SR

Otázky a problémy súvisiace s umiestnením detí a žiakov do škôl
Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Janett Kopčanová
janett.kopcanova@region-bsk.sk
Tel. 02/48264420

Ubytovanie:
Potrebujem ubytovanie
Ponúkam ubytovanie

Ponuka materiálnej a humanitárnej pomoci
Na e-mailovú adresu uosppz@minv.sk posielajte ponuku materiálnej humanitárnej pomoci od jednotlivcov, podnikateľských subjektov, či iných subjektov a organizácií, ktorá Vám bola ponúknutá a prípadne je pripravená. V správe je potrebné kvantifikovať množstvo a druh materiálu, kto ju má k dispozícii s kontaktom. Pracovníci Ministersrtva vnútra, ktorí obsluhujú uvedenú e-mailovú adresu budú selektovať a prerozdeľovať materiál, ktorý aktuálne potrebujú.

Menu

Aktuálne správy