Bratislavský samosprávny kraj podporuje zážitkové vzdelávanie

920

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil zážitkové vzdelávacie programy, ktoré organizuje Nadácia Cvernovka v spolupráci s Post Bellum a Edudrama. Programy sa  uskutočnili v mesiaci november a december v Novej Cvernovke.

Vďaka týmto finančným prostriedkom mohli študenti bratislavských stredných škôl na vlastnej koži zažiť, aké je to žiť v neslobode. Súčasťou vzdelávacích aktivít bola aj prehliadka výstavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie s názvom „Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita“.

Vzdelávacie programy vďaka cieleným aktivitám vo výstave, modelovým situáciám a rolovej hre umožnili študentom lepšie si uvedomiť význam Nežnej revolúcie a udalostí Novembra 89, kriticky nahliadať na otázky a problémy s ňou súvisiace, ale aj pochopenie dejinných súvislostí 20. storočia.

Nová Cvernovka ako kultúrne centrum je ideálnym prostredím pre komunikáciu tejto témy práve pre mladých ľudí, narodených po roku 1989, vyrastajúcich v už Európskom prostredí, ktorí sú v štandardnom vzdelávacom procese zväčša rezistentní voči prijímaniu spoločensko-politických tém a vytvárajú si názor v internetovom prostredí.