Brigáda na Náučnom cykloturistickom chodníku okolím Perneka

1060

Občianske združenie Pernecké ONÉ zorganizovalo ďalšiu z brigád na projekte vybudovania Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka. Tento projekt bol financovaný z regionálnej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu životného prostredia a regionálneho rozvoja. Na jeho realizácii sa finančne podieľala aj obec Pernek, ktorá bola aj žiadateľom o dotáciu. Zároveň finančne podporili realizáciu projektu členovia občianskeho združenie Pernecké ONÉ.

Brigáda bola zameraná na dobudovanie úseku chýbajúceho cyklochodníka od kóty „Zámčisko“ v dĺžke cca 200 metrov. Na tomto úseku brigádnici vyčistili časť trasy od napadaného lístia a konárov. Taktiež sa podarilo natrieť cyklostojany, ktoré v spolupráci s obcou svojpomocne vyrobili. 

Brigádnici boli rozdelení na tri skupiny. Prvá skupinka vybudovala nový úsek – zárez pod kótou „Hradisko“ – „Zámčisko“. Odteraz bude slúžiť táto časť trasy náučného cykloturistického chodníka na bezpečný zostup z kopca, nielen pre cyklistov, ale aj bežných turistov. Druhá skupinka upratovala a zametala cestičky, ktoré budú slúžiť, ako cyklochodník, a ako bonus vytvorili lavičky na sedenie. Tretia skupinka brigádnikov natierala svojpomocne vyrobené cyklostojany, ktoré budú čoskoro osadené na svojich miestach a slúžiť širokej verejnosti.

Ďalšia brigáda sa bude organizovať v lokalite „Starý lom“ na začiatku trasy náučného cykloturistického chodníka a 2. apríla 2022. Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť tejto brigády sú vítaní. V tento deň bude brigáda zameraná na prípravu priestoru tzv. „Starého lomu“ pre slávnostnú akciu – „Oficiálne otvorenie Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka“, ktorá sa bude konať 28. mája 2022 o 10:00 hod.

Zdroj: Občianske združenie Pernecké ONÉ