Budova bývalej železničnej stanice v Stupave je už v majetku mesta

2272

Mesto Stupava a Železnice Slovenskej republiky podpísali 23. novembra 2020 kúpnu zmluvu, na základe ktorej prešla stavba výpravnej budovy bývalej železničnej stanice do majetku mesta, rovnako aj priľahlé pozemky s výmerou cca 43 árov. Zmluva nadobudla účinnosť 2. decembra 2020.

Premávka na železničnej trati v Stupave bola slávnostne otvorená 1. mája 1891 a spočiatku bola bezplatná, aby sa ju ľudia naučili využívať. Okrem osobnej prepravy fungovala aj nákladná, zo Stupavy sa odvážal najmä cement a výrobky miestnych závodov. Parná lokomotíva premávala do mája 1967, kedy bola nahradená motorovou.

Bude v záujme mesta, aby budova aj v budúcnosti dýchala históriou, či už zriadením malého múzea alebo iným spôsobom. Momentálne mesto zhromažďuje návrhy k využitiu priestorov predmetnej budovy.

Zdroj: Stupava